Famna

Ny undersökning: Svenskarna vill kunna välja idéburen vård och social omsorg

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2013 10:00 CEST

Famna presenterar idag en undersökning, som tagis fram i samarbete med Novus, som visar att idéburna organisationer utan vinstsyfte - som verkar utifrån en värdegrund för sociala mål och återinvesterar överskottet - har det klart högsta förtroendet bland alla vårdgivare i såväl Göteborgsregionen som i Sydsverige.

Över hälften av de tillfrågade i Göteborgsregionen tror att idéburna organisationer är ganska bra eller mycket bra på att leverera kvalitet på sin vård/omsorg. Även med hänsyn tagen till ålder, kön, utbildning, yrkesinriktning, och partisympati så har idéburen non-profitvård högst förtroende. 15
procentenheter fler tror på idéburen non-profit vård och omsorg än på offentlig verksamhet (hela Sverige = fem procentenheter).

– Göteborgarna vill välja själva - och vill helst ha idéburna aktörer som återinvesterar överskott och ger omhändertagande med hög kvalitet. Det är glädjande men inte oväntat, vi känner förtroendet från människor varje dag, säger Lotta Säfström, direktor på Göteborgs Stadsmission och ordförande i
Famna.

I Sydsverige tror sju av tio att idéburna organisationer är ganska bra eller mycket bra på att leverera kvalitet på sin vård och omsorg, följt av kommuner och landsting och privata företag. I Sydsverige (Skåne och Blekinge) är man positivt inställd till idéburna organisationer utan vinstsyfte som vård- och
omsorgsgivare. Undersökningen visar också att tre av fyra (75 procent) av invånarna i Sydsverigetycker att den som bedriver vård och omsorg bör låta överskottet gå tillbaka i verksamheten istället för till vinstutdelning.

– Vi känner förtroendet från människor som vi mötervarje dag. Fler politiker får gärna komma hit och se med egna ögon vilken skillnad vi kan göra för människor, säger Birthe Wallin, direktor för Skåne Stadsmission.

– För att skapa en reell valfrihet så behövs konkreta strategier, politisk vilja och mod i varje kommun och landsting för att öka andelen av idéburen vård och omsorg, säger Lars Pettersson, generalsekreterare i Famna.

Se bilagor för fullständiga resultat.

För mer information kontakta:

Lars Pettersson, generalsekreterare i Famna, 070 144 55 98, lars.pettersson@famna.org

Lotta Säfström, direktor Göteborgs Stadsmission och ordförande i Famna 076 761 24 99
lotta.safstrom@stadsmissionen.org

Birthe Wallin, direktor, Skåne Stadsmission, 070 970 14 14, birthe.wallin@skanestadsmission.se

Famna är branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg. Vi påverkar och samverkar med regering och riksdag, departement, myndigheter, landsting och kommuner i syfte att skapa bättre villkor för tillväxt och utveckling för vård- och omsorgsaktörer som bedriver sin verksamhet utan vinstutdelning och där ev. vinst återinvesteras i verksamheten.