Polisförbundet

Ny undersökning med resultat fördelat länsvis - 8 av 10 poliser kritiserar de egna mätmetoderna

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2008 09:21 CEST

8 av 10 poliser anser inte att polisens mätmetoder, den så kallade pinnjakten, är ett bra sätt att mäta polisens effektivitet. Poliserna anser att man istället för att fokusera på yrkeskriminella prioriterar att rapportera medelsvensson. Det visar en färsk undersökning som Polisförbundet låtit göra*.
- Polisen måste öka förtroendet hos allmänheten. Det gör vi bäst genom att klara upp fler brott, inte genom att vi tvingas prioritera fel saker på grund av de statistiska kraven, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsen.

Ett tydligt exempel på när statistikjakten leder fel är att över hälften av poliserna, 57 procent, anser att det är en stor risk att poliserna ställer sig på större vägar i rusningstid bara för att nå de uppsatta kvantitativa målen.

Istället för mäta Polisens effektivitet genom att räkna antalet utandningsprov bland bilister på större vägar vill Polisförebundet att man ska titta på hur Polisen arbetar i New York:

- Receptet bakom den minskade brottsligheten är att man i New York sedan många år tillbaka använt en modell som innebär att man följer brottsstatistiken varje vecka för de sju viktigaste brottstyperna, förklarar Jan Karlsen.

Brottsstatistiken gås veckovis igenom av en statistikenhet som bryter ner de anmälda brotten områdesvis. Varje vecka träffar de lokala polischeferna den högste polischefen och ibland också borgmästaren. På mötet får de lokala cheferna förklara eventuella ökningar i brottsstatistiken. På mötet finns det möjlighet för den lokala polischefen att begära mer resurser. Lyckas man trots resurstillskottet inte vända brottsutvecklingen ses det som ett ledningsproblem.

- Arbetssättet skulle med framgång kunna genomföras även i Sverige om man samtidigt skapar en större delaktighet inom polisorganisationen., säger Jan Karlsen som anser att New York-polisens arbetssätt uppmuntrar till kreativitet vilket i sin tur leder till ett bättre polisarbete och fler uppklarade brott.

 

Om undersökningen
• 12 % av Polisförbundets medlemmar anser att "pinnjakten" är ett bra sätt öka effektiviteten inom polisen, 80 % anser inte det, medan 8 % är osäkra.

• 32 % av medlemmarna anser att "pinnjakten" medför en stor risk att poliser, för att nå upp till uppsatta mål, hellre tar enklare ärenden (som snatteri) än mer komplicerade ärenden och 57 % anser att "pinnjakten" medför en stor risk att poliser, vid trafikkontroller, ställer sig på stora vägar mitt i rusningstid istället för att ställa sig på mindre vägar för att nå upp till uppsatta mål.

• 8 % av medlemmarna anser att arbetsgivaren bör använda resultaten av "pinnjakten" som underlag för lönesättning (under förutsättning att systemet med "pinnjakten" överhuvudtaget används).

• 18 % av medlemmarna känner till att deras arbetsgivare använt resultaten av "pinnjakten" som underlag för lönesättningen på deras arbetsplats.


*1683 poliser besvarade en postal enkät som skickades ut av Exquiro Market Research i mars-april 2008.


Ladda ner undersökningen med resultat fördelad länsvis på Polisförbundets hemsida
www.polisforbundet.se

För intervju med Jan Karlsen kontakta:
Anna Erhardt, pressansvarig Polisförbundet
Tfn: 0709-42 99 85
E-post: anna.erhardt@polisforbundet.se