Akademikerförbundet SSR

Ny undersökning om kuratorerna i hälso- och sjukvården

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 08:26 CEST

Behovet av psykosocialtstöd för patienter och anhöriga
ökar efterfrågan på kuratorer inom landstingen.

Akademikerförbundet SSR har intervjuat 1500 kuratorer inom hälso- och sjukvården om deras arbetssituation.

I undersökningen svarar åtta av tio kuratorer att antalet arbetsuppgifter har ökat och sex av tio kuratorer har fått fler patienter. Kontakten med anhöriga har också ökat svarar en tredjedel av kuratorerna.

-Kunskapen om betydelsen av det psykosociala stödet har ökat väsentligt hos patienter och anhöriga. Forskningen visar på ett starkt samband mellan psykisk ohälsa och sociala faktorer. Landstingen måste rusta organisationen för klara behoven, säger förbundsordförande Christin Johansson.

Kuratorn inom hälso- och sjukvården har ett viktigt arbete. Kuratorn är den psykosociala experten och en länk för patienten mellan hälso- och sjukvården och övriga myndigheter i samhället. Till exempel förändrade regler i sjukförsäkringen och på arbetsmarknaden som är viktiga om man är sjukskriven eller arbetslös. Kuratorn kan ge det stöd som behövs för att patienten själv ska kunna komma i gång och ta egna initiativ.

-Det är angeläget att denna yrkesgrupp har möjlighet att utföra sitt arbete på bästa sätt. Det är mycket oroande att arbetsmängden och stressen ökar, fortsätter Christin Johansson.

Det har blivit färre anställda kuratorer i landstinget uppger hela 36 procent. Tre av tio säger att det psykosociala arbetet flyttats från kuratorn till andra yrkesgrupper.

- Mycket upprörande när behovet av tjänsterna ökar i samhället och inom vården. Att flytta över den välutbildade och professionella kuratorns arbetsuppgifter till andra yrkesgrupper som inte är utbildade för detta är allvarligt ur ett patientperspektiv. Vi kräver att landstingen ser över resurserna och organisationen för det psykosociala arbetet, säger Christin Johansson.

Trots ökad problematik och fler patienter har resurserna för det psykosociala arbetet minskat i sin helhet.

Kuratorerna inom hälso- och sjukvården är en mycket välutbildad yrkesgrupp. De allra flesta, 98 procent, av kuratorerna har socionomexamen. I undersökningen uppger hela 77 procent att de har en kvalificerad vidareutbildning.

Trots en stressad arbetsmiljö uppger sex av tio kuratorer att de är nöjda eller mycket nöjda med innehållet i arbetet.

Undersökningen bifogas.

Kommentarer till undersökningens resultat fås av förbundsordförande Christin Johansson på telefon 0708- 17 44 59.

Ytterligare information om undersökningen ges av undersökningsansvarig Anna Ihrfors Wikström på telefon 0706-17 44 91.

 


Akademikerförbundet SSR organiserar 57 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.


Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se