SKANDIKON

Ny undersökning om svenskars syn på bonus och incitamentsprogram

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 11:17 CEST

Begreppsförvirring råder bland svenskar om bonus och incitamentsprogram för chefer. Det visar företaget Skandikons undersökning om svenskars inställning och syn på vinstdelning och bonusprogram. Åtta av tio anser att de anställda bör få ta del av företagets vinst. Samtidigt är inställningen till bonus väsentligt mer negativ än synen på vinstdelning.

Svenskars syn på vinstdelning I huvudsak ger respondenterna spontana positiva kommentarer kring vinstdelning som "helt rätt" och "självklart" men då förutsatt att det är rättvist, t.ex. att "de som gör jobbet borde få belöning för det". En del tycker att möjligheten att ta del av företagets vinst skulle vara en bra morot eller ge inspiration. Motståndare till påståendet tycker att eventuell vinst istället borde återinföras i bolaget och investeras i utveckling och nyanställning. Andra poängterar "många vill dela vinsten, men få vill ta förlusten".

Svenskars syn på bonus Samtidigt har många av respondenterna starka negativa åsikter om bonus. Exempel på kommentarer är att man helt enkelt anser det vara fel, ogenomtänkt, girigt eller "orättvist. Man känner ett motstånd mot att chefer med redan höga lönar även ska få höga bonusar. Många anser att alla på företaget i så fall borde få bonus. De tillfrågade anser även att begreppet "bonus" är uttjatat. Det finns en del som ändå är positiva till bonusar, men av dessa påpekar majoriteten att då ska företaget gå med vinst.

- Det råder begreppsförvirring om bonus och andra incitamentsprogram. Den allmänna uppfattningen är att det alltid rör sig om stora ersättningar till ett fåtal utvalda, oavsett bra eller dålig prestation. Det finns dock bra och rättvisa incitamentsprogram. Vår undersökning visar att anställda vill vara med och dela på företagets vinst då de anser sig ha bidragit till den. Utgångspunkten i vinstdelningssystem är att alla anställda bidrar till ett företags framgång på olika sätt, säger Susanne Walldén, marknadschef på Skandikon och beställare av undersökningen.

För mer information kontakta: Susanne Walldén, Skandikon, 070-2343084, 08-50891356

Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Skandikon. Målgruppen är den svenska allmänheten som är 18 år och äldre. Undersökningen har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel under perioden 2-7 april 2009. Mätningen omfattar 1000 intervjuer.

Om Skandikon Skandikon är Sveriges ledande administratör av pensioner och stiftelser. Vi ger ditt företag möjligheten att låta Skandikon, med långsiktighet förenat med hög kvalitet och säkerhet, administrera och förvalta ditt företags försäkringar och stiftelser och dessutom fungera som rådgivare inom området pension och stiftelse.