LegalWorks

Ny undersökning: personuppgifter utmaning för många företag

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 07:18 CEST

En nyligen gjord undersökning visar att många företag inte har kommit igång att förbereda sig inför den nya dataskyddsförordningen. Bakgrunden är den nya striktare EU-förordningen om företagens behandling av personuppgifter som beslutades i maj 2016. Enligt de nya reglerna kan företagen drabbas av böter på upp till 4 % av företagens globala omsättning om man inte uppfyller den nya lagens krav.

Nordic GC Survey genomfördes i september 2016 med ca 70 chefsjurister i Sverige, Danmark och Finland som deltog. Undersökningen visar att så gott som alla chefsjurister anser att dataskyddsfrågorna blir allt viktigare (97%). Samtidigt råder olika uppfattningar om vem som egentligen är ansvarig för frågorna. Är det ledningen, juristavdelningen eller de olika systemägarna? I många fall tar juristavdelningen på sig ett ansvar, samtidigt som undersökningen visar att de flesta juristavdelningar lägger ner mindre än 10% av en jurists arbetstid på dataskyddsfrågor. Ungefär en tredjedel av bolagen hade någon som var dedikerad för personuppgiftsfrågor. Vidare kunde det konstateras att en fjärdedel av de deltagande företagen saknade en personuppgiftspolicy och att 36 % inte ens hade börjat utbilda personalen om dataskyddsfrågor.

”De nya reglerna träder ikraft i maj 2018 och det är därför hög tid för företagen att börja engagera sig i frågan. Det kan verka som lång tid, men eftersom det kan bli fråga om förändringar i företagens datasystem är det viktigt att börja nu.” säger Lotta Kavtaradze, konsult inom dataskyddsfrågor med lång erfarenhet från både myndighet och företag.

Undersökningen kunde konstatera relativt stora skillnader mellan de olika länderna och att Finland kommit längst. Finska företag har generellt sett kommit längre än svenska företag, men svenska företag har kommit betydligt längre än danska. Ett exempel på detta är att 81 % av de finska deltagarna hade en personuppgiftspolicy på plats, men i Sverige var motsvarande siffra 75 % och i Danmark 67 %. När det gällde utbildning av företagets personal var det bara 8 % av de finska deltagarna som inte startat ännu. Motsvarande siffror för Sverige och Danmark var 28% respektive 64%. 

”Nordic GC Survey visar att företagens chefsjurister är klara över att nya krav är på ingång, men att man inte riktigt har kommit igång ännu. Många bolagsjurister ser sig som ansvariga för regelefterlevnaden på området, men verkar sakna de resurser och verktyg som krävs för detta” säger Ulf Lindén, VD för LegalWorks och som tillsammans med Laissa Oy genomfört Nordic GC Survey.

För frågor:

Ulf Lindén, VD Legal Works

076-1111730

ulf.linden@legalworks.se

LegalWorks är Sveriges största alternativa affärsjuridiska leverantör och hjälper företag med affärsjuridiska frågor i långsiktiga relationer där vi kan bidra med bolagsjuristens effektiva, praktiska arbetssätt och med branschkunskap. Vi har idag ca 25 erfarna jurister i vårt nätverk och de flesta med erfarenhet som bolagsjurister från IT/Telekom, Life Sciences och andra branscher. Vi hjälper företag inom data protection, upphandling och compliance samt juristavdelningar att utvecklas. www.legalworks.se