Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Ny undersökning presenteras om svenskarnas attityder till energifrågor: Miljömedvetna svenskar minskar sin energiförbrukning

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 11:03 CEST

Omsorgen om miljön har gjort att svenskarna minskat sin energiförbrukning de senaste fem åren. Bidrag, stöd och information har spelat en mindre roll. Det framgår av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs attitydundersökning som presenteras i Almedalen 1 juli.

Tre av fyra svenskar har ändrat beteende för att minska sin energiförbrukning under de senaste fem åren. Den främsta orsaken är att bidra till en bättre miljö, följt av höga energikostnader. En viktig drivkraft är också bättre förut­sättningar att kunna göra energieffektiva val. Enligt undersökningen har åtgärder som bidrag, stöd och information spelat en mindre roll.

Vid köp av ny bil prioriterar svenskarna låg kostnad och säkerhet framför låg miljöpåverkan. Miljön är dock viktigare än bilens design och prestanda. Bilkörning står för en betydande del av den genomsnittliga svenskens energikonsumtion.

Undersökningen visar också att svenskarnas kunskaper om elcertifikat är låg. Endast en av tio svenskar känner till elcertifikat. Hela 70 procent vet inte vad det är. Ändå är elcertifikat ett av regeringens viktigaste styrmedel för att öka andelen förnybar energi.

Det är också en tydlig skillnad mellan olika åldersgrupper. Bäst kunskap har ålders­grupperna 30 och 59 år. Bland de yngre, 16-29 år, är kunskapsnivån låg.

Svenskarna har en relativt god bild av hur Sverige ligger till när det gäller förnybar energi. Visserligen är det bara en mycket liten andel av de tillfrågade, ca 5 procent, som känner till att Sverige har högst andel förnybar energi av samtliga EU-länder.

Andelen förnybar energi i Sverige uppgår för närvarande till 40 procent. Hela sex av tio tror dock att Sverige är bättre än genomsnittet. Därmed står Sverige för den högsta andelen av samtliga EU-länder.

Studien har genomförts för IVAs projekt Vägval energi av Synovate, i början av juni 2009. Drygt 1 000 svenskar har tillfrågats om kunskaper och attityder till energifrågor.

Undersökningen presenteras idag på IVAs seminarium Energianvändningen och konsumenternas beteende kl 10.00 - 11.30 på Sigyn, Almedalen, Visby.

Klicka här för rapporten

Om projektet Vägval energi:

Sverige behöver energi till konkurrenskraftiga priser, utan att utsläppen av växthusgaser ökar. Hur det ska lösas analyseras i Vägval energi. Syftet är att ta fram beslutsunderlag till politiker inom energiområdet. Ordförande för projektet, Peter Nygårds, leder också en politisk arbetsgrupp där projektets förslag och frågeställningar kontinuerligt stäms av. IVA driver projektet som finansieras av Energimyndigheten, Formas, Svensk Energi, Svenskt Näringsliv och Åforsk.

Styrgruppen består av: Peter Nygårds, Swedbank , projektets ordförande, Hélène Biström, vvd Vattenfall Norden, Björn Carlsson, investment banker, Michael G:son Löw, vd Preem, Tomas Hallén, teknisk direktör, Akademiska hus, Kjell Jansson, vd Svensk Energi, Thomas Korsfeldt, fd gd Energimyndigheten, Erik Lautmann, vd Jetpak Group, Thomas Malmer, programchef IVA, Elisabeth Nilsson, vd Jernkontoret och Birgitta Palmberger, avdelningschef Energimyndigheten.

Läs mer om Vägval energi:

För ytterligare information:

Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 08-791 30 41, 070-747 58 68

Camilla Koebe, kommunikationschef IVA, 08-791 29 85, 070-555 11 55

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se