Sveriges Kommuner och Landsting

Ny undersökning: Samverkan inte alltid det bästa för kommunerna

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 08:44 CEST

Samverkan mellan kommuner är ofta bra, men inte alltid. Det visar en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort.


Undersökning Samverkan pågår - möjligheter och begränsningar visar bland annat att de ekonomiskt tunga verksamheterna inom välfärdsområdena, såsom skola och vård- och omsorg, oftast inte ger några stordriftsfördelar. Däremot kan man se att samverkan inom andra områden, såsom miljö-, djurskydds- och livsmedelstillsyn, frigör ekonomiska resurser som till exempel kan användas till att höja personalens kompetens. Administrativ samverkan är också ett exempel som kan spara pengar åt kommunerna.

- Det som dessutom har blivit tydligt i undersökningen är att alla kommuner, stora som små, driver verksamheter i samverkan, säger Tommy Rosén, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Samverkan kan också vara en fara för demokratin. Undersökningen visar att dagens lagstiftning ut demokratisynpunkt inte är anpassad till de två samverkansformerna som finns, kommunalförbund och gemensamma nämnder. Eftersom kommunallagen inte reglerar alla frågor som kan uppstå i samband med samverkan, blir lösningen oftast informella överenskommelser mellan parterna. Det kan leda till att insynen för medborgarna inskränks, eftersom ledningen av verksamheten jobbar i en juridisk "gråzon".

- Driver man samverkan för långt kan man hamna i ett läge där medborgarna inte längre vet vem som är ansvarig för vad. Då blir det svårt att utkräva politiskt ansvar, säger Tommy Rosén.


För mer information: Tommy Rosén, avdelningen för ekonomi och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting, 08-452 79 24, 070-319 79 24, tommy.rosen@skl.seLäs mer
Länk till undersökningen "Samverkan pågår – möjligheter och begränsningar".
http://kikaren.skl.se/artikeldokument.asp?C=4306&A=17505&FileID=84254&NAME=SamverkanP%E5g%E5r.pdf