Intel Security

Ny undersökning – semester för säkerhetstänket får konsekvenser på kontoret

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 11:00 CEST

Efter sommaren återgår Sverige till det ”normala” – skolor börjar och semestrar tar slut. En ny undersökning från Intel Security där 500 svenskar deltagit visar att säkerhetstänket också i stor utsträckning varit på semester och att många använder sina arbetsredskap oförsiktigt under ledigheten. Det kan få konsekvenser när man kommer tillbaka till jobbet, både för den enskilde och arbetsgivaren.

Fler än varannan svensk uppger till exempel att man utnyttjar öppna, oskyddade wifi-nätverk under utlandssemestern och färre än 15% av svenskarna har en säkerhetslösning för mobilen som kan upptäcka och försvara mot intrång.

Undersökningen som IT-säkerhetsföretaget Intel Security genomfört i Sverige och tre andra europeiska länder tar reda på hur vi egentligen skyddar mobilen när man reser utomlands. Förutom de personliga riskerna som alltid följer av att hantera sina enheter oförsiktigt, finns också ytterligare en dimension. I och med att många företag idag har en it-strategi som bygger på BYOD, ”Bring Your Own Device”, suddas gränserna mellan privatlivet och arbetslivet ut. Den mobil eller surfplatta du har med på semestern är även ditt arbetsredskap när du återvänder. Idag beräknas det att ungefär 80% i helt eller delvis använder sina privata mobiler, datorer eller surfplattor i arbetet.

Den nya undersökningen har framför allt tittat på beteenden när man är utomlands, eftersom man då är extra sårbar.

”På grund av de höga kostnaderna för mobil datatrafik utomlands är det förstås lockande att ta chansen att koppla upp sig mot en wifi-hotspot när man kan, för att hålla kontakten med vänner, ladda upp bilder i sociala medier och så vidare. Men det är definitivt ett riskbeteende. Det är självklart att kriminella ser enorma möjligheter att utnyttja det här beteendet, både för att komma över privata uppgifter och för att ta sig in bakvägen i företags datainfrastruktur”, säger Christoffer Callender, säkerhetsexpert på Intel Security i Sverige.

Undersökningen visar att nästan var fjärde av de 500 tillfrågade svenskarna inte vidtar några som helst säkerhetsåtgärder när de kopplar upp sig mot wifi-nätverk utomlands. 60% uppger att de har eller skulle koppla upp sig på oskyddade nätverk utomlands, och endast 14 procent har någon form av skydd på sin enhet. Endast drygt var femte (22%) uppger att de endast skulle använda sig av hotspots som skyddas med lösenord. Här skiljer sig också beteendet mycket mellan ålder – ju äldre man är desto mindre benägen är man att koppla upp sig mot oskyddade hotspots. 49% av de som svarar uppger också att de inte vet hur och från vad man ska skydda sig när man loggar in på en öppen hotspot.

Undersökningen genomfördes även i Storbritannien, Tyskland och Spanien med liknande resultat.

”Vi har otaliga exempel på riskerna med publika och oskyddade wifi-hotspots, inte minst aktionen som genomfördes vid Folk & Försvar-konferensen i januari, där en oskyddad hotspot med ett förtroendeingivande namn användes för att övervaka deltagarna. Upphovsmännen uttryckte då att oskyddat wifi är lite som att slicka på en toalettsits, och det är en väldigt träffande beskrivning. Varje IT-avdelning bör under de kommande veckorna lägga fokus på att ta reda på vilka baciller de anställda kommer tillbaka med efter utlandsresan”, säger Christoffer Callender.

FAKTA / Undersökningsresultatet

 • 23% av svenskarna vidtar inga säkerhetsåtgärder när man kopplar upp sig mot wifi utomlands
 • Bara 14% uppger att de har en säkerhetslösning för att skydda sin enhet installerad.
 • oPersoner i åldersgruppen 45-54 är mest benägna att ha skydd (19%), och 18-24-åringar är minst benägna (9%)
 • o21% av de män som svarat på enkäten har skydd, att jämföra med 8% av kvinnorna.
 • 22% uppger att de bara använder sig av krypterade och lösenordsskyddade nätverk utomlands.
 • 40% uppger att de skulle undvika att koppla upp sig mot ett öppet wifi utomlands.
 • o55% av respondenterna i åldersgruppen 55+ år uppger detta, att jämföra med endast 9% i åldershruppen 18-24 år.
 • 15% uppger att de skulle använda enheten på precis samma sätt som hemma, t ex för att dela bilder, surfa på nätet och logga in på banken eller arbetsplatsens resurser.
 • oI åldersgruppen 35-44 år uppgav 29% att de använde mobilen så.
 • 49% säger att de inte vet hur man skyddar sig när man kopplar upp sig mot ett öppet wifi-nätverk.
 • Bara 16% säger sig veta tillräckligt om hur man skyddar sina enheter. 

Om Intel Security
McAfee är nu en del av Intel Security. Med Security Connected-strategin, en innovativ syn på hårdvaruförbättrad säkerhet, och det unika informationsverktyget Global Threat Intelligence, är Intel Security främsta fokus att utveckla proaktiva och beprövade säkerhetslösningar och tjänster som skyddar system, nätverk och mobila enheter för såväl företag som privatpersoner. Intel Security kombinerar erfarenhet och expertis från McAfee med innovation och beprövad datorkraft från Intel, för att göra säkerhet till en självklar ingrediens i varje arkitektur och på varje datorplattform. Intel Securitys övergripande uppdrag är att ge alla tryggheten i att leva och arbeta på ett säkert sätt i en digital omvärld. www.intelsecurity.com