Samhall

Ny undersökning: Småföretagare anställer medarbetare med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 11:24 CET

Nästan tre av tio småföretag har minst en medarbetare med funktionsnedsättning. Så många som 45 procent tänka sig att anställa någon med funktions­ned­sätt­ning, och 30 procent svarar kanske. CSR (Corporate Social Responsability) är dock inget man medvetet pratar om.

 Det framkommer i en färsk undersökning som Samhall och FöretagarFörbundet gjort bland drygt 1 700 småföretagare.

 På frågan av vilka olika anledningar man kan tänka sig att anställa någon med en funktions­nedsättning svarar sju av tio att personen gör ett lika bra jobb som alla andra, dvs. att det ändå inte påverkar arbetet. Fyra av tio säger att det är viktigt att ta ett samhällsansvar, och bara en av fem svarar att det är fördelaktigt på grund av det ekonomiska stöd som kan erhållas.

 -  Det här är glädjande siffror som tyder på att okunskapen och fördomarna kring den här gruppen minskar.  Det handlar i grunden bara om att hitta rätt person till rätt plats, säger Lars Lööw, kommunikationsdirektör på Samhall.

 Småföretag dominerar även bland arbetsgivare som rekryterar från Samhall. Nära hälften, 49 procent, av de 1 029 Samhallanställda som under 2009 rekryterades från Samhall av andra arbetsgivare fick jobb i ett företag med högst 20 anställda.  Drygt 76 procent gick till det privata näringslivet.

 -   De företag som samarbetar med oss vet att vi både utbildar och förbereder medarbetarna, samtidigt som de är medvetna om att de tar ett socialt ansvar, säger Lars Lööw. Idag är ett miljötänk en hygienfaktor. Nu ser man att det även finns en affärsnytta i att ta ett större samhällsansvar.

 På frågan om hur lönsamheten påverkas om man arbetar med CSR tror var fjärde företagare att det är positivt. Bara tre procent tror att det påverkar negativt. Samtidigt är CSR inte ett begrepp som används aktivt i marknadsföringen. Bara 1 procent gör det målmedvetet och hela 72 procent svarar att de aldrig marknadsför sina insatser inom CSR.

 -   I mina dagliga kontakter med småföretagare hör jag aldrig ordet CSR. De tycker det är självklart och odramatiskt att ta ett så stort ansvar man kan, utan att äventyra verksamheten. Småföretagarna är ryggraden i det lokala samhället och de verkliga hjältarna när de även sysselsätter de som ofta står längst ut på arbetsmarknaden, säger Camilla Littorin, förbundssekretare för FöretagarFörbundet.  

  Om undersökningen

Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar, genomförd den 8-11 november 2010 av Hero Kommunikation AB. Antal svarande: 1 759 företagare. Rapport från undersökningen finns att ladda ner på www.ff.se.

Samhall är ledande leverantör av personalintensiva tjänster, som städning, tillverkning, montering, lager och logistik, fastighets- och markskötsel, förpackning samt äldreomsorg. Samhall har 20 000 medarbetare på 250 orter och omsätter årligen cirka 7 miljarder kronor. Bolaget ägs av staten och har uppdraget att producera efterfrågade varor och tjänster, och genom detta skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.