Fackförbundet ST

Ny undersökning: ST-medlemmar i Västerås vill behålla ny lönesättningsmodell trots dåligt inflytande

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 13:03 CEST

Trots att inflytandet är dåligt, visar en ny undersökning om lönesättningssamtal att ST-medlemmar i Västerås vill fortsätta med den nya modellen. Ett 90-tal medlemmar har prövat på lönesättningssamtal, där lönen bestäms i samband med samtal mellan individ och närmast lönesättande chef.

ST har låtit en extern utredare utföra telefonintervjuer med drygt 670 medlemmar och djupintervjuer med 20 förtroendevalda på lokal nivå inom statliga myndigheter som helt eller delvis infört modellen med lönesättningssamtal. Medlemmarna arbetar på ett tiotal olika myndigheter av varierande storlek. Trots att 54 procent anser att de haft mycket litet eller inget inflytande alls, vill 95 procent av de svarande fortsätta med lönesättningssamtal vid nästa års löneförhandling.

- En förklaring kan vara att det traditionella sättet med förhandlingar mellan fack och arbetsgivare inte upplevs ge mer inflytande. Det kan också tyda på att arbetsgivarna slarvar med personalens utvecklingssamtal, konstaterar Annette Carnhede, STs förbundsordförande.

**Resultat för ST-medlemmar inom Skatteverket i Västeråstrakten:**
- ca 90 ST-medlemmar tillfrågade, 78 procent kvinnor, 22 procent män
- 47 procent av de svarande uppgav att de hade mycket litet eller inget inflytande alls i årets löneförhandling, 37 procent uppgav att inflytandet var ganska litet, 17 procent ganska stort.
- 56 procent av de svarande uppgav att de var ganska eller mycket missnöjda med den nya lönen, 26 procent svarade att den nya lönen var okej, 11 procent var ganska nöjda.
- 46 procent av de tillfrågade tror att män och kvinnor har lika lätt att förhandla om sin lön. 54 procent tror att män har det lättare.
- 95 procent vill fortsätta med lönesättningssamtal.
- 8 procent av de svarande förberedde ett yrkande om vilken den nya lönen borde vara.

Både arbetsgivare och fack kritiseras för att inte ge tillräckligt med stöd till anställda och medlemmar inför lönesättningssamtalet.

- Vi måste fråga medlemmarna vilket stöd de vill ha och inte bestämma det åt dem. Sen måste vi säkra att formerna för lönesättningssamtal avtalsregleras. Det måste arbetas seriöst med hur lönekriterierna ska se ut på arbetsplatsen. Delaktighet, information, utbildning och stöd måste vara ledord i en process som inte enbart består av ett samtal mellan chef och medarbetare, säger Annette Carnhede.

Läs hela undersökningen och ta del av den lokala statistiken på www.st.org!

---
För mer information, välkommen att kontakta:
- Annette Carnhede, STs förbundsordförande, tel 070 641 12 15
- Camilla Andersson, vice sektionsordförande, tel 016-16 45 00, 070 301 38 76
(pressekreterare Lena Gennemark Edsbäcker, tel 070 314 52 73)

ST – fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, statsunderstödda stiftelser och försäkringskassor. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org