Statsrådsberedningen

Ny undersökning: Större intresse för EU

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 17:04 CEST

EU-2004kommittén

Drygt sex av tio är intresserade av att ta del av massmediernas EU-rapportering. Och 44 procent är engagerade och diskuterar sådant som har med EU att göra med vänner och bekanta. Motsvarande siffra var 38 procent i november 2001. - Det är glädjande att intresset för att diskutera olika EU-frågor har ökat, säger EU 2004-kommitténs ordförande Sören Lekberg.

Främst bland kvinnor och de unga under 30 år har intresset att följa EU-frågor ökat. Tidigare var det i huvudsak männen som hade ett intresse för EU-frågor. - Nu måste vi jobba för att också kunskaperna om EU ska bli bättre, säger Sören Lekberg.

I samma undersökning fick allmänheten också svara på frågor om EU-konventet. Drygt en tredjedel svarade att de kände till konventets arbete.

Fyra av tio kunde i undersökningen spontant uppge en fråga som handlar om EU:s framtid. Frågorna som har fått störst genomslag – förutom EMU - är EU-president och EU:s organisation.

De viktigaste frågorna för EU:s framtid tycker de tillfrågade är flykting- och asylpolitik, jordbrukspolitik och att motverka internationell brottslighet.

I samma undersökning ställdes också frågor om Europa-parlamentsvalet. 31 procent har kunskap om att det är till Europaparlamentet man röstar. Drygt 80 procent tycker att det är viktigt att rösta i EU-valet.

Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer med personer 16 år och äldre under tiden 3-12 juni 2003. Sammanlagt genomfördes 1002 intervjuer. Hela undersökningen finns på www.eustafetten.nu

Helena Onn
Projektledare
08-405 3698
0733 580 803

Teo Zetterman
Informatör
08-405 2397
070 210 1017