Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Ny undersökning: Svenskar negativt inställda till cannabis

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 10:00 CEST

En majoritet av svenska folket har en negativ inställning till cannabis. Det framgår av en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och som presenteras idag.

Mer än 90 procent av de tillfrågade (17-84 år) tycker inte att det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk och lika många anser att det inte borde vara tillåtet att röka cannabis. 88 procent tycker inte att Sveriges hållning till narkotika bör vara mindre restriktiv.

Den yngsta åldersgruppen i undersökningen är 17-29 år och de är minst restriktiva. Men även där är majoriteten negativt inställd till cannabis och övrig narkotika.

- Att så många som 83 procent av de yngre inte tycker att det borde vara lagligt att odla cannabis för eget bruk tyder på att vi inte har en folklig opinion för legalisering, något som man ibland kan tro av mediedebatten. Vi ser inga tecken på förskjutning i attityder jämfört med för tio år sedan, säger CAN:s direktör Håkan Leifman i en kommentar.

Samtidigt visar undersökningen att 14 procent av respondenterna i åldern 17-29 år faktiskt tycker att det borde vara tillåtet att röka cannabis, att jämföra med cirka 5 procent i befolkningen i stort. De senaste åren har konsumtionen av cannabis bland unga legat relativt stabilt.

- Unga brukar vara mindre restriktiva, det har vi sett i tidigare mätningar. Men det går inte att vifta bort att en grupp unga anser att det borde vara lagligt att röka cannabis. Det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen av ungas attityder för att se om attityderna påverkar konsumtionen, säger Håkan Leifman avslutningsvis.

Om undersökningen

Frågorna har ställts inom ramen för CAN:s Monitormätningar som genomförs av Ipsos via telefon varje månad. Tilläggsfrågorna om attityder till cannabis har ställts till 2 102 personer under april-maj 2014 i ett riksrepresentativt urval i åldrarna 17-84 år.

En rapport är framtagen av Ipsos på uppdrag av CAN, den kan laddas ner i sin helhet från www.can.se.


Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att följa konsumtionsutvecklingen och sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se, www.drugsmart.com och www.espad.org.