Neuroförbundet

Ny undersökning: Tuffa villkor för ms-sjuka i arbets- och vardagsliv

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 07:00 CEST

Ny undersökning:
Tuffa villkor för ms-sjuka i arbets- och vardagsliv

Var femte person med MS uppger att de blivit av med sina jobb på grund av nedsatt rörlighet. Av dem som får behålla jobbet leder sjukdomen till drastiskt minskade arbetsinkomster. I vardagslivet har många problem att klara grundläggande behov och leva ett självständigt liv visar en ny svensk undersökning.

– Sverige behöver en flexiblare arbetsmarknad så att personer med MS och andra svåra neurologiska sjukdomar kan fortsätta att arbeta. Mycket råd och stöd behövs också för berörda personer att hitta en bra balans i livet med en livslång sjukdom, familjeliv och arbete, säger Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande i Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Idag är det World MS Day. En dag instiftad för att öka kunskapen och medvetenheten om hur det är att leva med MS. Därför presenterar Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, rapporten: ”Tuffa villkor för ms-sjuka i arbets-och vardagsliv – 1212 röster om MS och rörlighetsproblem. Den visar på många tuffa levnadsvillkor för personer med MS, både i vardags- och i arbetsliv.

I samband med World MS Day lanserar NHR också en ny utbildningssatsning för personer med MS, www.avstamp.nhr.se Det är en interaktiv utbildning för nydiagnostiserade med MS och deras anhöriga. Kursen bidrar till viktiga kunskaper och insikter samt ger möjlighet att möta andra i liknande situation om träffas anordnas. Detta för att bli rustad att hitta en bra balans i livet.

I Sverige lever ca 17 000 personer med MS, en diagnos som oftast slår till mitt i livet bland betydligt fler kvinnor än män. För många kan det bli extremt tufft att hantera de problem med rörligheten, som ofta uppstår. Det kan exempelvis vara dålig balans, minskad koordinationsförmåga, nedsatt muskelstyrka, muskelstelhet, nedsatt uthållighet och känselstörningar.

NHR:s rapport bygger på en undersökning med 1 212 personer med MS. Problemen med nedsatt rörlighet påverkar livskvalitén i stor utsträckning. Fyra av fem uppger rörlighetsproblem. I undersökningen finns ett antal detaljerade exempel som visar att den nedsatta rörligheten:

  • Har en stor negativ inverkan på arbetslivet.
  • Leder till försämrade relationer.
  • Påverkar den psykiska hälsan negativt.
  • Hindrar många att klara grundläggande behov och leva ett självständigt liv.
  • Snabbt blir ett problem efter diagnos.

Hela rapporten finns att ladda ned på www.nhr.se/tuffa-villkor-for-ms-sjuka

Fakta om ms finns på http://www.nhr.se/diagnoser/multipel-skleros-ms/neuroguiden/

Ytterligare information: Kathleen Bengtsson-Hayward, förbundsordförande, 0760 -01 70 13

                                     Annica Bernehjält, ombudsman, 0760-01 7024 

Neurologiskt Handikappades Riksförbund är en ideell och politiskt obunden intresse-, service- och kamratorganisation. Vi verkar på riks-, läns- och lokal nivå. Vi arbetar bl.a. genom att stödja forskning, samt genom utrednings- och utvecklingsarbete. Förbundet har idag drygt 13 000 medlemmar. NHR verkar för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor.