Stibo Systems

Ny undersökning visar att masterdata inte bara påverkar ett företags interna processer utan även kundernas uppfattning om företaget.

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 13:28 CEST

Atlanta, GA, 21 aug 2012 – Stibo Systems, the Strategic Information Management CompanyTM, har sponsrat en omfattande rapport som sammanställts av Aberdeen Research under titeln ”The State of Master Data Management 2012” (Tillståndet för masterdatahantering 2012). Undersökningen visar att den nuvarande miljön för företagsinformation ökar snabbt i både storlek, typ och komplexitet och mängden tillgänglig information växer med cirka 36 % om året.  Ostrukturerad fritext från olika typer av formulär, för exempelvis kundfeedback och reklamationer eller som i produktbeskrivningar och e-postmeddelanden, är något som bidrar till denna ökande komplexitet.  Enligt studien använder närmare hälften av respondenterna (47 %) fritext i sina masterdataposter och närmare en femtedel avser att utöka användningen i framtiden.

 

Undersökningen visade också att tillförlitligheten och korrektheten hos masterdata är avgörande för kritiska verksamhetsåtgärder och strategiska affärsbeslut. Färre än en tiondel (7 %) kunde dock mäta och härleda investeringsavkastningen från sitt masterdataprogram.  Hämta ner rapporten här.

 

Framgångsrik hantering och användning av information kräver masterdata av hög kvalitet.  65 % av de klassledande företagen som ingick i undersökningen hade redan ett formellt system för masterdatahantering, vilket var 1.4 gånger  mer vanligt än hos kollegorna som kämpade i botten av samma branch. De ledande företagen  visade markant bättre resultat vad gällde datatransparens, antal datafel, datanoggrannhet och hur mycket tid medarbetarna behövde ägna  åt datacentrerade affärsprocesser.

 

Aberdeens undersökning av 163 organisationer visade att de huvudstrategier som tillämpas av klassledande organisationer säkerställer att masterdataprojekten är samordnade med de övergripande affärsmålen, att det finns tydliga och definierade roller för IT och verksamhetsområdena och att investeringar har gjorts i datakvalitet.  Tack vare detta upplever dessa organisationer dramatiska minskningar av antalet datafel och en ökad effektivitet hos medarbetarna.

 

"Masterdata, eller kritisk information om kunder, produkter, leverantörer med flera kategorier, ligger till grund för många viktiga affärsprocesser", säger Nathaniel Rowe, undersökningsanalytiker för företagsdatahantering hos Aberdeen Group och författare till rapporten.  "När denna information är korrekt, konsekvent och uppdaterad får organisationens medlemmar ökad insyn i den interna verksamheten, i interaktionen med affärspartners och i kundernas beteende.  När den saknas, är felaktig eller svår att hitta lider organisationerna i stället  av låg effektivitet, förseningar, fel och fattar sämre affärsbeslut".

 

Detaljerna i rapporten diskuterades i ett webbseminarium med titeln MDM as a Strategic Initiative: Aligning Data with Business Needs (Masterdatahantering som ett strategiskt initiativ: anpassa data till företagets behov), som anordnades den 22 maj.  Stibo Systems kund Kelly Koeller, Strategic Content Manager hos W.W. Grainger, talade tillsammans med analytikern Nathaniel Rowe från Aberdeen Research.  Klicka här om du vill se den inspelade versionen av evenemanget.

 

"Strategisk hantering av multidomäninformation och utnyttjande av organisationsdata är avgörande för mellanchefer", säger Mikael Lyngsø, VD hos Stibo Systems.  "Vi lyssnar kontinuerligt på våra kunder och tack vare det har vi kunnat skapa en produkt och tjänst som gör det möjligt för dem att lösa dataintensiva affärsproblem.  Genom att koppla samman produkt-, leverantörs- och kundinformation samt utnyttja Stibo Systems STEP-plattform går det snabbare att få avkastning på investeringen och denna avkastning blir större".

Kontakt:                                                                                                      

Anna-Karin Stensson

Titel: Business Consultant

Telefon: +46 722 450 555

akst@stibo.com

Om Stibo Systems
Stibo Systems, the Strategic Information Management Company, erbjuder teknik och lösningar som hjälper företag att hantera sin strategiska information i ett globalt perspektiv med hjälp av en integrerad process. Stibo Systems STEP är en flexibel plattform för enhetlig masterdatahantering (MDM) som ger hela företaget en tillförlitlig källa till strategisk affärsinformation. Bland Stibo Systems internationella kunder finns GE, Sears, Siemens, Target och Thule. Stibo Systems ingår i den privatägda företagsgruppen Stibo A/S, som grundades 1794 och har huvudkontor i Århus, Danmark. För mer information, besök www.stibosystems.com/se/.