Arlanda Express

Ny undersökning visar: Företagen miljöanpassar tjänsteresorna - fler väljer tåget och lämnar bilen hemma

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:23 CEST

Miljöfrågorna har till följd av den intensiva klimatdebatten fått en högre prioritet på företagen och det tas fler konkreta miljöinitiativ kring tjänsteresorna i år jämfört med under 2007. Det visar en undersökning som Arlanda Express har låtit göra bland 720 resenärer.

Arlanda Express har med hjälp av undersökningsföretaget Mistat, för andra året i rad, låtit främst affärsresenärer svara på frågor om sitt eget resande samt om deras syn på sitt företags resepolicy.

Nästan hälften av de tillfrågade (47 procent) tycker att miljöfrågorna har fått högre prioritet i deras företag, till följd av klimatdebatten. Detta är en märkbar skillnad från förra årets mätning, då endast vart tredje företag såg en ökad prioritering av miljöfrågor i sin organisation.

Andelen tillfrågade som dessutom svarat att de ser konkreta förändringar i företagets policy för tjänsteresor har också ökat - från 11 procent 2007 till 27 procent i år. Främst är det inom företag med 200 anställda eller fler som respondenterna ser att företaget genomför konkreta förändringar i syfte att minska miljöpåverkan. Åtta av tio tillfrågade anser det vara angeläget att företagen har en policy för tjänsteresor som innefattar miljöaspekter.

- Resultaten visar att utvecklingen går i rätt riktning, det är klart positivt att vi kan se fler konkreta handlingar än tidigare, kommenterar Per Thorstenson, VD för Arlanda Express.

Vartannat företag har fått tydligare direktiv för val av färdmedel vid tjänsteresor, medan 42 procent har fått direktiv kring att välja miljöbil som tjänstebil. 28 procent har fått tydligare riktlinjer för när man ska resa i tjänsten eller ej.

På frågan om hur klimatdebatten påverkat respondenternas egna val av färdmedel svarar drygt en tredjedel (34 procent) att de åker mer tåg i tjänsten än tidigare medan man åker mindre taxi. När det gäller privatresor anger 32 procent att deras resor med bil minskat.

Om undersökningen:

Resultaten baseras på en enkätundersökning bland 720 affärsresenärer på Arlanda Express tåg. Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Mistat på uppdrag av Arlanda Express.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Thorstenson, VD Arlanda Express

Tel: 08-588890 20

Mobil: 073-688 90 20

per.thorstenson@atrain.se

Om Arlanda Express

Arlanda Express är snabbtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. Tågen går sex gånger per timme under högtrafik och en gång i kvarten under övrig tid. Resan tar maximalt 20 minuter. Arlanda Express är certifierat enligt Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval, drivs av A-Train AB och har cirka 160 medarbetare. Trafiken startade i november 1999 och år 2006 reste 2,7 miljoner passagerare med Arlanda Express. Läs mer på webben: www.arlandaexpress.com

Om Arlanda Express miljöpris

Arlanda Express miljöpris är ett årligt pris som syftar till att uppmuntra svenska företag, myndigheter och organisationer att miljöanpassa sitt resande och uppmärksamma dem som lyckas bäst med detta. Arlanda Express och Länsförsäkringar finansierar priset, medan Naturskyddsföreningen ansvarar för valet av pristagare. Utöver det stora priset på 50 000 kr kommer även några hederspriser att delas ut. Avsikten är att på detta sätt kunna premiera framstående insatser i företag eller organisationer med inbördes helt olika förutsättningar (olika storlek, olika bransch etc.) Priset delas ut årligen i november. Miljöpriset gick 2007 till Trafikkontoret Göteborgs Stad. Läs mer på webben: www.naturskyddsforeningen.se/arlandaexpress