Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Ny undersökning visar kollision mellan skola och hederskultur

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 13:20 CEST

- Det finns föräldrar som på grund av religion eller kultur inskränker sina barns rätt till upplysning och utveckling. Bland de vanligaste inskränkningarna finns obligatoriska delar av undervisningen som simning och gymnastik. Det är oacceptabelt, barnen har rätt till en fullständig skolgång oavsett föräldrarnas värderingar.

Det säger integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med anledning av rapporten "Lärarnas iakttagelser rörande förekomst av hedersrelaterat förtryck" i skolorna. Forum för levande historia har tagit fram rapporten på regeringens uppdrag.

De vanligaste formerna av hedersrelaterat förtryck, som lärarna uppger i undersökningen, är ansökan om dispens eller systematisk frånvaro från gymnastik och simundervisning samt systematisk frånvaro från klassfester och andra aktiviteter där barnen kan umgås i blandade grupper. Det förekommer även att barnen hålls borta från sex- och samlevnadsundervisning och religionsundervisning.

- Den undersökning vi nu har fått från Forum för levande historia visar tydligt på att hedersrelaterat förtryck kolliderar med skolplikten. Undersökningen bekräftar den bild vi tidigare fått från elevenkäter. Vi ska fortsätta med de åtgärder som redan har påbörjats, till exempel fortbildning för berörd personal. Samtidigt är det viktigt med ett rakt och öppet samtal om värdegrunden i samhället. Alla måste inte leva som svenskar men mänskliga rättigheter måste gälla för alla. Både pojkar och flickor har rätt till utbildning, avslutar Nyamko Sabuni


Kontakt:
Malin Engstedt
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
070-357 51 94

Andreas Bergström
Politiskt sakkunnig
08-405 34 96