F-Secure

Ny undersökning visar: Svenskarnas förtroende för Google och Dropbox minskar efter övervakningsskandalen i USA

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 13:19 CEST

Finska säkerhetsföretaget F-Secure har ställt frågan ”I vilken utsträckning litar du på globala företag som Google, Dropbox, Microsoft, Apple och Amazon när det gäller att lagra privata uppgifter och känslig information på ett trovärdigt och säkert sätt?” Frågan ställdes under vecka 24, några dagar efter att PRISM avslöjats. Samma fråga ställdes också tidigare i år i mars och skillnaden i resultat är slående.

Resultatet visar att förtroendet för dessa leverantörer har minskat kraftigt efter avslöjandet. I mars angav 23% av de tillfrågade att de inte hade förtroende för dessa tjänster. Den siffran har nu ökat till 35% efter avslöjandet. Den största ökningen står den manliga delen av befolkningen för, där hela 42 % uppger att de inte känner sig trygga med att lagra information hos dessa leverantörer nu mot 26% tidigare i år.

–  Ökningen visar på en stor medvetenhet hos svenskarna och integritetsfrågan är känslig här, liksom i stora delar av övriga Europa, säger Johan Jarl, säkerhetsexpert på F-Secure. Samtidigt är vi i stor utsträckning beroende av alla de här tjänsterna i vårt dagliga liv.

Baserat på olika ålderskategorier finns det största misstroendet i gruppen 35-54 år där hela 40% menar att de inte litar på de här leverantörerna vad gäller deras hantering av känsliga och privata uppgifter, medan 18-34-åringarna är något mer bekymmerslösa. Bland dem menar endast 26% att de saknar förtroende.

–  Som säkerhetsexperter är ju vårt främsta mål att värna människors integritet på nätet, men samtidigt avråder vi inte från att fortsätta använda de här tjänsterna. Men har man väldigt privata uppgifter, bilder, information så kanske man ska vara mer selektiv kring vilken information man delar eller sparar i olika tjänster., avslutar Johan Jarl.


Johans tips till oroliga internetanvändare:

-  Vad gäller integritet generellt, se över inställningarna för dina konton i sociala medier, vad du delar med vem och på vilket sätt.

-  Gå igenom vilken information som du lagrar hos olika leverantörer. Det handlar inte bara om bilder på Facebook, utan dokument hos exempelvis Google, anteckningar som lagras i din iPhone eller filer som skickas via Dropbox. 

-  Europeisk lagstiftning tillåter inte den här typen av generell övervakning av information. Har du mycket känsliga uppgifter lagrade kan det vara idé att hitta en lokal tjänst eller leverantör i stället som står under europeisk lagstiftning.


För mer information, vänligen kontakta
Johan Jarl, säkerhetsexpert, F-Secure
Mobil: 0708-71 40 16
Mail: johan.jarl@f-secure.com

F-Secure är ett globalt företag med huvudkontor i Helsingfors, Finland. Sedan grundandet 1988 har F-Secure blivit en föregångare inom IT-säkerhetsbranschen och ser idag till att både privatpersoner och företag är skyddade och säkra på internet oavsett om man använder en dator eller en Smartphone. F-Secures tjänster är tillgängliga via tusentals återförsäljare och över 200 operatörer världen över och används i miljoner hem och företag. Företaget är idag verksamt i över 100 länder.