Volontärresor AB

Ny undersökning: volontärresor ger ringar på vattnet

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 14:58 CET

Att göra en volontärresa är en ny företeelse inom resebranschen. Men värdet av dessa resor är omdiskuterat. Gör volontärens insats verkligen någon nytta? Och vad får resenären ut av det hela?

23-åriga Mikaela Lindström och Elina Bergström från Sveg var i Ghana för 3 år sedan som volontärer. Sedan dess har de samlat ihop mer än 250 000 kr till sitt gamla barnhem och varit tillbaka 8 gånger för att bygga toaletter, borra brunn, ordna tvättrum, lekplatser mm mm http://wwww.barnhemmetighana.se

 

24-åriga Emelie Kanter från Göteborg for ut som volontär 2008. Nu driver hon ett barnhem för 72 föräldralösa barn i norra Ghana. I oktober 2011 blev hon utsedd till ”Svensk Hjälte” av Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article13855520.ab


23-åriga Susanna Benckert var också volontär i Ghana. Även hon har varit tillbaka flera gånger och med hopsamlade medel byggt ett barnhem för 25 föräldralösa barn som hon fortsatt stödja med sjukförsäkringar, mediciner, toaletter och rent vatten. http://www.susannaighana.se

 

21-åriga Anna Strand från Falun var volontär i Tanzania. Hon startade en hel rörelse för att upplysa om barns rätt och mot våld i skolan, SAVE (Schools Against Violent Education)…

 

En alldeles färsk undersökning som gjorts bland 350 volontärer visar att Susanna, Emelie, Anna, Mikaela och Elina inte är ensamma om sitt engagemang. De flesta volontärer vill åka tillbaka och många fortsätter att satsa både pengar och tid för de människor de träffat. Det finns oräkneliga exempel....

* 92% av respondenterna uppger att volontärarbetet och mötet med en annan kultur förändrat deras syn på rättvisa, lycka och vad som är viktigt i livet.
* 7 av 10 har bistått projekten med pengar till vattentankar, toaletter, skolmaterial eller gåvor till betydande belopp
* 5 av 10 resenärer har ändrat sin studie- eller yrkesinriktning och börjat studera medicin, globala studier el liknande
* Fem volontärer har startat egna sociala projekt efter sin volontärresa.


Vill ni intervjua Susanna Benckert går det att nå henne på tel 073-676 35 08.


Vill ni intervjua någon av de andra volontärerna eller höra mer om undersökningen går det bra att ringa till Maria Olsson, Stefan Sterve eller Emma Höjer på 08 - 23 93 00.

En sammanfattning av undersökningen nedan samt en presentation av Susanna Benckert och hennes barnhemsprojekt.

Resor som förändrar

– en undersökning om volontärresor till Ghana 2011

  • 9 av 10 volontärer har fått ändrade värderingar

  • 8 av 10 volontärer har blivit mer intresserade av globala rättvisefrågor

  • 7 av 10 volontärer har skänkt gåvor i efterhand till sina projekt

  • 5 av 10 volontärer har påverkats i sitt val av studier eller yrke

Under september 2011 lät Volontärresor genomföra en enkätundersökning för att ta reda på hur volontärer påverkas av sin volontärvistelse och vad volontärresandet kan betyda för ett mottagarlands invånare. Enkäten gick till 350 volontärer som arbetat i Ghana och 123 personer svarade, dvs 35 procent, vilket i internetsammanhang är en hög svarsfrekvens. Engagemanget för enkäten har varit stort och nästan alla respondenter har svarat med egna kommentarer till frågorna. Här följer en kort sammanfattning av resultaten.

Hur har volontärens värderingar påverkats av resan?

92% uppger att deras volontärvistelse gjort att de fått nya värderingar. Nästan en tredjedel har börjat handla mer rättvisemärkta produkter och 8 av 10 har blivit mer intresserade av globala frågor.

Materiella ting har inte lika stor betydelse längre”

Den första skillnad min familj la märke till hos mig när jag kom hem från Ghana var att jag var så otroligt tacksam, för allt”

Man får en helt annan insikt i livets viktiga frågor. Vad som egentligen är viktigt och betyder något. Kulturutbyte och förståelse för andra människor”

Mitt engagemang för rättvisefrågor och toleransen för andra människor har ökat”

Hur enkelt livet kan vara och att man kan vara lycklig i många olika former. Det skalade av hela min uppfattning om vad lycka är”

Man har sett verkligheten kontra tv-bilden, har möjlighet att bilda min egen uppfattning istället för medias. Mer kritisk mot media och deras framställning.”

Hur har volontärens liv i Sverige påverkats av resan?

97% uppger att de utvecklats som människor av sin volontärvistelse i Ghana. Nästan hälften av de tillfrågade (47%) uppger att deras volontärresa på något sätt har påverkat deras val av yrkes- eller studieinriktning. 20% (25 personer) har börjat studera ämnen med inriktning på globala eller rättvisefrågor. En person har fått praktik på UDs Afrika-enhet. Var tionde volontär har börjat studera medicin med sikte på att kunna åka ut igen.

Efter min volontärresa blev jag helt säker på att jag vill arbeta på liknande vis även i framtiden. Därför har jag nu börjat läsa till sjuksköterska och förhoppningsvis kommer jag kunna arbeta för någon ideell organisation när jag är klar”

Jag studerar till sjuksköterska och vill arbeta för Läkare utan gränser. Blev intresserad av det efter att jag varit i Ghana”

Kommer att läsa freds- och konfliktkunskap. Mitt drömjobb är att få jobba inom någon frivillig organisation eller helst inom FN. Det har blivit självklart för mig efter volontärresan”

Jag har pluggat till sjuksköterska för att kunna bli barnmorska och det beror helt på att jag var på ett barnhem där de allra flesta barnen hade förlorat sin mamma i samband med en förlossning. Det vill jag jobba med att motverka”

Jag insåg att jag ville jobba med utvecklingsfrågor och särskilt HIV/Aids. Detta ledde mig till att söka ett program i globala Studier med inriktning utvecklingsstudier”

Vad har volontärresandet betytt materiellt för projekten?

Nästan tre av fyra (73%) har på något sätt skänkt gåvor till projekten i Ghana. Många har skänkt mat, kläder, skolmaterial, leksaker, verktyg, sjukhusmaterial, hygienartiklar mm. Andra har sponsrat med pengar för att bygga toaletter, lägga tak, köpa sängar, bygga hönshus eller renovera byggnader.

Jag samlade in pengar från vänner och bekanta i Sverige för att köpa sängar till barnhemmet jag arbetade på”

Datorer och byggde en vattenledningsränna för att förhindra översvämning av skolan vid regn”

Gungor, pennor, papper, tvål, handdukar, godis, tvättsvampar, gosedjur och andra leksaker”

Diverse gåvor, alltifrån en vattentank till barnhemmet till barnens samtliga sjukhuskostnader under mina tre månader där”

Vi byggde ett hönshus för barnhemmet och har hjälpt till att restaurera byggnader på barnhemmet”

Vad har volontärresandet betytt ekonomiskt för projekten och invånare i Ghana?

Nästan hälften av volontärerna (47%) har skänkt pengar i efterhand till projektet. En volontär har fått ett svenskt företag att skänka 15 000 kr istället för att ge julgåvor till de anställda och en annan har bett sina vänner att skänka pengar till barnhemmet istället för att få egna födelsedagspresenter.

Har samlat in pengar – genom lotterier – genom att visa ett powerpointprogram hos t ex PRO och berättat om ”mitt” barnhem i Ghana. Har skickat drygt 10 000 kr hittils”

Mat åt ett barnhem för två månader”

Jag gjorde ett projektarbete i skolan och skänkte 6 000 kr till ett barnhem och skola”

Ett företag jag fått kontakt med skänkte istället för julgåva till de anställda 15 000 kr till barnhemmet där jag var. Det räckte till en stor vattentank och barnens hälsoförsäkringar”

På frågan hur mycket pengar varje volontär spenderade på sin fritid i Ghana blev svaret i genomsnitt drygt 4 000 kr, dvs ca 500 000 kr sammanlagt. Om man antar att denna summa, 4 000 kr, gäller i genomsnitt för alla volontärer skulle det motsvara drygt 1,5 milj kr. Varje volontär har därutöver betalat för mat och boende lokalt till sina respektive värdfamiljer. Dessa pengar går direkt – utan mellanhänder – till de fattigaste invånarna ute i avlägsna små byar.

Vad har volontärerna bidragit med under eller efter volontärvistelsen?

Volontärerna har i största utsträckning arbetat som extraresurs på barnhem, skolor eller vårdkliniker där personal saknats helt eller delvis. De 123 volontärerna i undersökningen har arbetat ca 8 000 arbetstimmar (30 tim i veckan). Sammantaget för alla Ghana-volontärer i undersökningen blir det ca 22 000 arbetstimmar vilket motsvarar 12 årsarbetstider.

Två tredjedelar (67%) av de tillfrågade har på något sätt hållit kontakten med någon i Ghana efter att de kommit hem. Nio personer har uppgett att de återvänt till Ghana. Av dessa besökte alla utom en projektet de tidigare varit på. Fem personer uppger att de varit med att starta upp nya projekt (barnhem eller skolor) i Ghana.

Genom insamlade medel har jag byggt ett barnhem för 24 föräldralösa barn, som jag idag arbetar med att försörja, utveckla och förbättra”

Jag och min värdmamma Emilia har öppnat vår egen skola. Den heter ”Emils School for the Needy” och har mycket som en svensk skola har. T ex ingår lunch i skolavgiften så att barnen slipper ha med sig pengar till skolan och slipper risken att bli rånade”

Sammanfattning

Av de 123 Ghana-volontärer som deltog i undersökningen uppger 97% att de utvecklats som människor och att de ser annorlunda på sitt liv och världen i övrigt efter sin volontärresa. 47% uppger att deras volontärresa på något sätt har påverkat deras val av yrkes- eller studieinriktning. 67% har behållit kontakt med Ghana. 49% har skänkt pengar och 73% har skänkt gåvor under sin volontärperiod eller i efterhand från Sverige. Fem personer har startat egna projekt i landet.

Gemensamt för alla är att volontärresan inneburit ett kulturutbyte och möte mellan individer med mycket olika livsvillkor. Detta möte har gett upphov till stora förändringar både materiellt och immateriellt för både de svenska volontärerna och många invånare i Ghana.

När jag åkte till Ghana levde jag I en naiv illusion o matt jag skulle rädda världen. Efter två månader där insåg jag att det var människorna i Ghana som räddade mig.”

Undersökningen har gjorts av David Asp vid Travel Education Center i Norrtälje

Susanna Benckert skapade ett hem för 25 barn i Ghana

Susanna Benckert är en tjej med ovanligt stort hjärta. Efter en volontärresa till Ghana våren 2008 bestämde hon sig för att starta ett eget hjälpprojekt. Två år senare for hon tillbaka med 46 000 kr och byggde ett barnhem för 25 föräldralösa barn!

Hennes nästa dröm är att installera solceller så att hela byn får elektricitet. Barnhemmet har blivit ett åtagande för livet!

Susanna har alltid brunnit för rättvisa och människors lika värde. Efter studenten for hon till Ghana med Volontärresor för att arbeta som volontär på ett barnhem. Men hon ville göra mer än så. Efter sin volontärtid samlade hon in pengar från alla sina vänner och släktingar. Hon kontaktade Tina Duah, Volontärresors erfarna partner i Ghana, och fick tips om en äldre man, Joseph, som tagit som sin uppgift att ta hand om 25 föräldralösa barn med hjälp av sin son Alvin och sonhustru i södra Ghana.

När Susanna tillsammans med Tina träffade Joseph och alla barnen kände hon att HÄR ville hon satsa sina pengar! Barnen och deras beskyddare bodde i ett skjul på ungefär 15 kvm som de fått låna av byns hövding under en begränsad tid. Hon pratade med byhövdingen och lyckades övertala honom att ge henne en bit mark!

I samråd med Joseph och hans familj lät hon rita och bygga ett riktigt barnhem på 150 kvm! Under 9 veckor sommaren 2010 lyckades de få upp huset – men pengarna räckte inte till taket. För att klara det fick hon länsa sitt eget sparkonto på 35 000 kr!

I somras tillbringade Susanna ännu en ”semester” på barnhemmet i Ghana. De 25 barnen har nu fått var sin personlig, svensk, fadder som står för deras fortsatta skolutbildning och Susanna själv har bekostat en 5-årig sjukförsäkring åt alla barnen!

Sommaren 2011 lyckades hon bygga toaletter och tvättutrymmen och härnäst står på hennes önskelista att bygga solceller så att man kan få elektricitet inte bara till skolan utan till hela byn. Susanna försöker få allt fler vänner och bekanta att stödja projektet. För henne är barnhemmet ett åtagande för livet!

Man kan stödja hennes projekt och läsa hennes egen blogg www.susannaighana.se

Eller ringa henne på tel 073-676 35 08.

Eva Kaijser

Volontärresor

Folkungagatan 122

11630 Stockholm

Tel 08 – 23 93 00

www.volontarresor.se

Fakta om volontärresor

Att resa ut som volontär har under de senaste åren blivit alltmer populärt som resform. Idag kan man jobba som volontär i ett 25-tal länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

Restiden varierar mellan två veckor och sex månader. Vanligaste restiden är två månader. De flesta volontärer är mellan 18 och 25 år, men alltfler äldre väljer också denna resform idag. Volontären tas emot av en lokal kontaktorganisation men står för alla sina egna kostnader i landet, dvs mat och husrum, resor, försäkringar mm Kostnad för flygresan tillkommer.

Vill du veta mer? Besök www.volontarresor.se