Ungdomar.se

​Ny ungdomsstudie: Unga känner oro inför framtiden

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 09:00 CET

Hälften av Sveriges ungdomar känner ångest eller nedstämdhet inför framtiden och fyra av tio saknar en vuxen att prata med. 2 438 svenska ungdomar i åldern 13-24 år har svarat på frågor om framtiden och resultatet är alarmerande.

Undersökningen Unga röster 2016, tema: Integration, som genomförts av organisationen Mentor Sverige och Ungdomar AB, visar att unga saknar vuxnas vägledning; hela sju av tio önskar sig bättre stöd av vuxenvärlden under skolgången.

De som saknar utbyte med vuxna har också dystrast syn på sin framtid: 
Det går inte att lämna hela ansvaret till skolan, det är tydligt att ungdomar mår dåligt för att vuxna brister. Vi behöver hjälpas åt så att våra barn är trygga och färdiga att hantera sin egen vardag när det är dags. Annars kommer vi se en explosion av ångestbeteenden, säger Karin Jordås, Generalsekreterare för Mentor Sverige. 

Undersökningen visar att unga inte känner sig lyssnade på och tagna på allvar av samhället. Av de som uppger att de inte känner sig hörda känner hela 69 procent oro och nedstämdhet inför framtiden.

Att endast 24 procent av Sveriges unga känner att de blir lyssnade på och tagna på allvar påverkar både deras framtidstro och känsla av att kunna vara med och förändra och påverka här och nu. Unga förtjänar att få ta plats och vi ser ett stort behov av mötesplatser och forum för att lyfta unga och förstärka deras kontakt med omvärlden. Det är först då samhället kan nå sin fulla potential, säger Lucella Bergström, kommunikationsansvarig på ungdomar.se.

Unga tjejer känner i betydligt större utsträckning oro och ångest än killar. Geneth Gumru som går första året i gymnasiet.

Det är en känsla av kaos, så många krav, det finns ingen att tala med och man måste klara av allt själv. Du vill inte visa dig svag inför de som ska bedöma dig, lärare som ska ge betyg och det är inte särskilt vanligt att man kan prata med föräldrar heller utan att det blir en massa värderingar. Jag kände mig ganska ensam innan jag fick någon att prata med, säger Geneth.

Årets studie har även tittat närmare på ungas tankar kring integrationsfrågan, 64 procent är frustrerade av att segregationen ökar och 54 procent tycker att de har ett personligt ansvar för integrationen. Dubbelt så många killar som tjejer uppger dock att de inte bryr sig om segregationen över huvud taget.

Ladda ner och läs rapporten här

Ytterligare information

Lucella Bergström, Kommunikationsansvarig, Ungdomar AB
073-5390023, lucella@ungdomar.se

Ungdomar.se är en av Sveriges största digitala plattformar för unga. Sedan år 2000 har Ungdomar.se varit en trygg mötesplats och ett forum där unga kan göra sina röster hörda, diskutera med varandra och få stöd i vardagen. Ungdomar.se ägs av Ungdomar AB som också driver hållbarhetsturnén we_change och Respektkoden, ett projekt för att öka ungas trygghet online.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar mellan 13-17 år självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och avstå från våld och droger.

Ungdomar.se är ett av Sveriges största digitala mötesplatser för unga och har sedan år 2000 arbetat för att skapa ett schyst samhälle där unga tas på allvar, inkluderas och får pepp och stöd i vardagen. Ungdomar AB som äger sajten driver även hållbarhetsprojektet we_change – Sveriges största gymnasiesatsning för hållbar utveckling – vars syfte är att inspirera och hjälpa unga att skapa en mer hållbar värld. 

I februari 2014 lanserade Ungdomar.se Kom igen! - en unik, forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk och fysisk ohälsa bland landets unga.

Ungdomar.se är ett socialt företag där eventuella vinster ska reinvisteras i verksamheten. Verksamheten inriktar sig på idag på tre huvudområden: långsiktig hållbarhet, ungdomars hälsa och ungdomars sysselsättning. Ungdomar.se ingår i den privatägda företagsgruppen Stenhaga Invest.