Folksam

Ny unik policy ska rädda fler små barn i bilolyckor

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 11:06 CEST

Andelen barn som åker i bakåtvända bilbarnstolar minskar. Det innebär sannolikt att antalet barn som skadas svårt eller dödas ökar.
- Riskerna med framåtvänt åkande är upp till fem gånger större jämfört med bakåtvänt åkande, säger Maria Krafft, chef för Trafik och samhälle på Folksam.
För att hejda utvecklingen tecknas idag en unik överenskommelse om en gemensam policy för barnens säkerhet i bil. Bakom policyn står tunga representanter för bilindustrin, Vägverket, NTF, VTI, barnstolstillverkare, Bilprovningen, Autoliv och Folksam.

Policyns främsta syfte är att slå vakt om den svenska ”bilbarnstolskulturen”, som varit så framgångsrik genom åren. Det är absolut grundläggande att små barn ska åka bakåtvänt upp till fyra års ålder, eller så länge det går. Bäst utrymme finns i den främre passagerarstolen. Därför är det viktigt att den finns tillgänglig. Ur krocksäkerhetssynpunkt är det likgiltigt om bilbarnstolen placeras i det främre eller bakre sätet, förutsatt att framsätets krockkudde är urkopplad.

Bakom den nationella policyn, som är den första i sitt slag, står Renault, Peugeot, Volvo, Saab, Opel, VW, Seat, Skoda, Audi, Hyundai, Kia, Toyota, Autoliv, Akta/Graco, BeSafe, Bilprovningen, VTI, Vägverket, NTF samt Folksam.

Över hälften av alla föräldrar med spädbarn uppger att de helst vill ha sitt barn i framsätet. Inte minst av sociala skäl, då kontakten mellan barn och föräldrar blir mycket bättre. Genom introduktionen av krockkudden har detta försvårats. Många vågar inte lita på att den numera kan kopplas ur i många bilmodeller. De upplever att de utsätter barnen för livsfara och att krockkudden ändå kan utlösas.

- Att detta känns skrämmande förstår jag, säger Maria Krafft på Folksam. Oron har tilltagit på grund av motsägelsefulla rekommendationer om var barnet ska vara placerat under färd. Rykten om svåra skador, förorsakade av aktiverade krockkuddar har ytterligare förstärkt oron. Detta har säkerligen i sin tur bidragit till att vart tredje barn nu åker framåtvänt innan de ens fyllt två och ett halvt år. Baksätet har helt enkelt blivit för trångt för en bakåtvänd stol.

- Det är olyckligt eftersom framsätet är både praktiskt och helt säkert, understryker Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket. Alla småbarnsföräldrar kan lita på att om krockkudden är avstängd är det lika säkert att placera barnet bakåtvänt, oavsett fram- eller baksäte.

För att detta budskap ska nå fram är det viktigt att alla aktörer som kommunicerar med vuxna, som kör små barn i sina bilar säger samma sak; det vill säga att de tydligt informerar om riskerna bakom krockkuddeproblematiken och fördelarna med tillgången till främre passagerarsätet.

– Bilindustrins förståelse för problemet och deras goda vilja till samarbete har varit det mest glädjande under processen med att ta fram policyn, säger Thomas Carlson, mediachef på NTF. Det innebär att risken för motstridiga uppgifter till kunderna minskar, vilket i sin tur bidrar till att vi kan vända utvecklingen och stärka den svenska barnstolskulturen. Vinnarna är de minsta barnen.

För ytterligare information:
Maria Krafft, chef trafik och samhälle, Folksam, tel 08-772 71 84, 0708-31 62 71
Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör Vägverket, tel 0243-75 810
Thomas Carlson, mediachef, NTF tel 07-705 59 02, 070-598 38 94

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Folksams kunskap inom trafiksäkerhet är känd över hela världen. Vartannat år sedan 1984 presenteras rapporten ”Hur säker är bilen?”, en sammanställning baserad på verkliga olyckor. Folksam är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller bilförsäkringar, och arbetar aktivt med bland annat trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se/forskning