Cancerfonden

Ny unik sajt om forskning

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2003 09:00 CEST

Svenskarna känner inte till att landets vanligaste cancerform är männens prostatacancer. Inte heller att cancer till största delen drabbar äldre. Det visar en undersökning som Cancerfonden genomfört i samband med utvecklingen av en helt ny kunskapssajt om cancer, "Forskning för livet". Satsningen är en direkt följd av behovet av att öka kunskapen om cancer.

- Cancerfallen blir allt fler och det är viktigt med lättillgänglig och faktakontrollerad information. Därför satsar vi på ett nytt och interaktivt sätt att nå ut, säger professor Bengt Westermark, ny forskningschef på Cancerfonden.
Satsningen på www.cancerfonden.se/forskningforlivet sammanfaller med Cancerfondens temaår för 2003, Forskningens framsteg.

- Det har hänt otroligt mycket på cancerområdet under de senaste decennierna, förklarar Bengt Westermark. Nu kan vi klara många som insjuknar i t ex leukemi eller testikelcancer. Det är cancerformer som för bara 30 år sedan var detsamma som en snar dödsdom.

Sajten består av flera olika delar. Ett grepp som hittills varit ovanligt på nätet är att använda speakerröster, något som Cancerfonden nu utnyttjat för att tydliggöra svåra sammanhang.

Med hjälp av ett bildspel förklaras vad en cancercell är och hur cancer uppstår. Man kan klicka sig fram mellan mikroskopbilder och lyssna till vad cancerforskarna tror om framtiden.

Här kan man också läsa "en forskares dagbok", följa utvecklingen av ett nytt läkemedel och djupdyka i cancerforskningens historia och de viktiga genombrotten, flera av nobelpriskaliber.

- En guldgruva för skolorna, hoppas Bengt Westermark.

Av Cancerfondens undersökning om vad svenska folket känner till om cancer framgår klart att äldre vet mer än yngre, men att unga människor är välinformerade på ett område; sol och hudcancer.

- Där har informationskampanjerna varit framgångsrika.

Bara ett fåtal känner dock till att prostatacancer är landets vanligaste cancerform.
Med ökad kunskap följer också en större öppenhet. Det, säger Bengt Westermark, är inte minst viktigt när det gäller att sprida information om prostatacancer.

För ytterligare information kontakta Lena Hammarlund, webbredaktör, 070-2095911.