Karl Deutsch Nordiska AB

Ny unik salthaltsmätare Elcometer 130 SSP

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 15:17 CET

Elcometer 130 SSP är ett portabelt instrument för att snabbt och noggrant kunna bestämma förekomsten av salter på en yta innan målning som annars förorsakar korrosion vilket leder till ett misslyckat målningsresultat.

MedElcometer 130 SSP kan man presentera mätvärden ekvivalenta med "Bresle metoden", enligt ISO 8502-9, 4 gånger så snabbt. Genom sin unika mätplatta för konduktiviteten kan man även presentera spridningen av salter på en yta grafisk både i 2D och 3D eller mappa upp ett område som visar salthalten över ett visst område där otillåtna mängder visas med rött.

Instrumentet kan lagra upp till 3500 set av mätvärden i upp till 1000 olika batcher som kan namnges i klartext. Via Bluetooth kan sedan mätvärden föras över till PC eller mobil enhet. Fria programvaror samt appar för såväl IOS som Android är kostnadsfria och kan enkelt laddas ned.

För frågor eller mer information kontakt oss på 021-357000 eller besök vår hemsida www.kdn.se