Stockholms Läns Landsting

Ny upphandling av beroendevården i Stockholm föreslås

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:28 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning kommer att föreslå politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden att en
ny upphandling görs av beroendevården i Stockholms län.
En upphandling inleddes redan under 2008 men efter en dom i länsrätten föreslår nu nämndens tjänstemän att processen tas om från början. Den 28 april tar politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden ställning till förslaget.

- Länsrätten underkände vårt beslut om ny vårdgivare och nu har anbudstiden gått ut så vi ser det som den bästa lösningen att påbörja en ny upphandling, säger Conny Gabrielsson, chef för psykiatrienheten vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Under våren 2008 beslöt Hälso- och sjukvårdsnämnden att en upphandling skulle genomföras av den beroendevård som riktar sig till invånarna i Stockholms län. Nämnden fattade beslut samma höst om att tilldela vårdföretaget Carema uppdraget. Beslutet överklagades dock till länsrätten och i enlighet med domen uteslöts Carema från möjligheten att ta över avtalet.

Överklagandet gällde bland annat frågan om en verksamhetschef ska vara anställd vid företaget när anbudet lämnas in eller inte. Förvaltningen har nu förtydligat de delar som länsrätten ansåg var oklara genom att delvis skriva om de krav som ställs i underlaget till upphandlingen. Innehållet omfattas av sekretess till dess att nämnden fattat sitt beslut.

Beroendevården i Stockholms län bedrivs idag av landstinget i egen regi och av Maria Beroendecentrum AB. Avtal är tecknat fram till slutet av 2009.

Kontakt:
Conny Gabrielsson, chef för psykiatrienheten vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Nås via Hanna Holmquist-Karlsson, presschef, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, telefon 08-123 131 37
E-post: hanna.holmquist-karlsson@sll.se