Swedepeace

Ny Uppsalastiftelse vill bidra till internationell fred och säkerhet

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 10:01 CEST

Idag vaknar 80% av världens befolkning till ännu en dag i fattigdom och det handlar långt ifrån enbart om en brist på pengar. Många människor kan inte ta sig ur fattigdomen därför att bristen på säkerhet och väpnande konflikter skapar en livssituation där utbildning, hälsa, ekonomisk tillväxt och framförallt mänskliga rättigheter förblir en ouppfylld önskan. En livsviktig fråga för dessa människor är att förutsättningar för säkerhet och fred skapas.

Ansträngningar måste öka för ett mer resultatinriktat arbete för att främja fred och säkerhet, drivet av lokala aktörer och med internationellt stöd. Det är denna vision om nya och förbättrade arbetssätt för att bistå utvecklingsländer som ligger till grund för beslutet att upprätta en insamlingsstiftelse med mål att främja internationell fred och säkerhet. Erik Melander och Björn Holmberg, några av personerna bakom detta initiativ, har båda lång erfarenhet från internationellt arbete inom detta område, både inom forskning och praktiskt genomförande i fält.

Swedepeace Insamlingsstiftelse ska verka opartiskt utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörighet. Vidare ska stiftelsens verksamhet präglas av öppenhet, konfliktkänslighet, jämställdhet och ett rättighetsperspektiv, vilket utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Swedepeace Insamlingsstiftelse har för avsikt att bidra med bland annat forskning och analys för att identifiera öppningar för fred och säkerhet, assistans vid projektdesign och genomförande, kapacitetsuppbyggnad, utveckling av metoder och finansiellt stöd till partners i utvecklingsländer. ”Det finns i nuläget få aktörer som förenar såväl forskning, policyutveckling och praktisks agerande inom området fred och säkerhet och det är här stiftelsen ska fylla ett tomrum” säger Erik Melander.

Stiftelsen kommer att ta över större delen av Swedepeace AB:s nuvarande verksamhet och avser dra nytta av dess internationella nätverk. Den nya organisationsformen som stiftelse, där minst 80% av intäkterna skall användas för det ideella syftet, skapar en bättre grund för Swedepeace globala arbete. Inledningsvis ligger tyngdpunkten på det pågående samarbetet med en zimbabwisk samarbetspartner som syftar till att skapa förutsättningar för en reform av rätts- och säkerhetssektorn i landet. Detta program är unikt eftersom det är nationellt styrt och inkluderar de fem större politiska partier i Zimbabwe, samt alla tre delar av den nuvarande regeringen. Detta är det första forumet i Zimbabwe där något liknande varit möjligt.

Stiftelsen upprättande sker i början av oktober. ”Vi hoppas på att öppna ögonen hos människor för behovet av ett mer holistiskt och praktiskt angreppssätt när det gäller freds- och säkerhetsfrågor, men också när det gäller behovet av nationellt ägarskap av förändringsprocesser för fred.”, menar Björn Holmberg.

För mer information besök www.swedepeace.org

Swedepeace insamlingsstiftelse är en oberoende organisation med syfte att verka för internationell fred och säkerhet.