Universitets- och högskolerådet

Ny urvalsrapport visar: Fler söker lärarutbildningarna

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 10:00 CEST

Rapporten visar att det var 421 504 personer som sökte en eller flera utbildningar vid andra urvalet – att jämföra med 425 043 personer ht 2014. Det motsvarar en minskning på knappt en procent. Minskningen beror i huvudsak på att det är färre 19–24-åringar som sökt ht 2015 än ht 2014.

Stora utbildningsprogram växer

Till några av de större utbildningsprogrammen har både antalet sökande och antalet antagna ökat.

 

ht 2015

ht 2014

Förändring (%)

Program

Behöriga sökande

Antagna

Behöriga sökande

Antagna

Behöriga sökande

Antagna

Lärare

33 081

13 843

31 614

12 616

4,3

10,0

Civilingenjör

19 950

8 185

19 545

8 087

2,0

1,2

Högskoleingenjör

10 835

3 278

7 445

2 110

46,0*

55,0*

Sjuksköterska

22 398

6 287

22 168

6 005

1,0

4,5

Läkare

7 463

954

8 060

927

-0,7

2,8

Socionom

20 076

2 260

19 583

2 109

2,5

6,7

* Den stora ökningen för högskoleingenjörsutbildningar beror på att utbildningarnas benämning ändrats.

Lärarutbildningarna är ett exempel på detta, där såväl det totala antalet behöriga sökande som antalet behöriga förstahandssökande har ökat.

­– Det är glädjande att kunna konstatera att den trend med ett större antal sökande till lärarutbildningar vi sett de senaste åren fortsätter, säger Carina Hellgren, utredare på Universitets- och högskolerådet.

Färre kurser men fler program

Antalet kurser var vid årets andra urval färre medan antalet program var fler, jämfört med föregående år. Minskningen av kurser var 1,3 procent och ökningen av program var 3,4 procent. Sammanfattningsvis innebär det att det totala antalet utbildningar är färre denna höst än hösten 2014.

 

ht 2015

ht 2014

Förändring (%)

Kurser

14 372

14 561

-1,3

Program

3 264

3 156

3,4

Störst antal program och kurser för hösten erbjuds av Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet. I jämförelse med föregående år har Göteborgs universitet ökat antalet kurser och program mest medan Stockholms universitet gått åt andra hållet och minskat sitt utbud mest.

Rapporten Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 (statistik i samband med andra urvalet ht 2015) finns på UHR.se. För ytterligare statistik om höstterminen 2015 urval 2, se webbnyheten Drygt 240 000 antagna till höstens högskoleutbildningar efter urval två.

Kontakt

Utredare
Carina Hellgren
010-470 03 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet erbjuder individer, skolor, lärosäten, myndigheter och organisationer stöd vid val av utbildning och inträde på arbetsmarknaden samt utveckling genom internationellt samarbete. Myndigheten har cirka 235 anställda.