IFMA Sverige

Ny utbildning för Facility Managers

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2012 19:15 CET

Facility Management (FM) är en av Sveriges mindre kända tillväxtbranscher. FM handlar om fastighetsrelaterade stödtjänster för organisationers och företags kärnverksamhet, allt från catering och receptionsbemanning och andra kontorsservicetjänster till underhåll av fastighetens tekniska system, organisation av flytt, disposition av kontorsytor, utformning av ergonomiska arbetsplatser mm. FM omsätter årligen mer än 100 miljarder kronor enbart i de svenska storstäderna.

En Facility Manager ansvarar för ledning och koordination av FM-verksamheten. Hittills har det inte funnits någon strukturerad utbildning för yrket i Sverige i motsats till de flesta andra länderna i Europa. Nu startar dock äntligen en tvåårig Yrkeshögskoleutbildning för Facility Managers i september. Utbildningen bygger på en internationell modell och genomförs i ett samarbete mellan Plushögskolan och branschorganisationen IFMA Sverige.

Utbildningsort är Malmö, som genom sitt läge nära Köpenhamn lämpar sig utmärkt för samarbete med den aktiva danska FM-branschen. Till kursen antas 30 elever. Lämplig bakgrund är att ha arbetat med olika former av service. I utbildningen ingår frågor kring ledarskap, kommunikation och social kompetens, säkerhet och miljö, kvalitetsuppföljning, avtal, inköp, strategisk och operativ FM, projektledning och administration inklusive budgetering och ekonomi. En viktig del av kursen är LiA, Lärande i Arbete, då de studerande genomför ett projektarbete ”på riktigt” ute på arbetsplatsen. 

Intresserad av mer information om IFMA Sverige? www.ifma.se

För ytterligare information:

Erik Ahrsjö, ordförande IFMA Sverige, tel 070-713 56 96, erik@ifma.se