Statens folkhälsoinstitut

Ny utbildning vässar alkohol- och tobakshandläggare

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 08:25 CEST

Handläggare av alkohol- och tobaksfrågor i kommuner och länsstyrelser erbjuds nu en helt ny utbildning i tillsyn. Syftet är att stärka handläggarna och att skapa en mer enhetlig handläggning över landet.

Statens folkhälsoinstitut har i samarbete med Göteborgs universitet, och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, tagit fram en skräddarsydd pilotutbildning för tillsyn och tillståndsprövning av alkohol- och tobaksfrågor.

- Tillsynen varierar och vi ser ett behov av att skapa en likformighet när det gäller handläggningen av alkohol- och tobaksfrågor. Det gagnar också de som söker olika tillstånd, säger Anne-Lie Magnusson, vid tillsynsenheten på Statens folkhälsoinstitut.

Idag finns över 12000 serveringstillstånd för alkohol i landet. Tobakshandlare har också skyldighet att anmäla försäljning till kommunen och följa åldersgränser. Kommuners och länsstyrelsers tillsynsarbete utifrån alkohollagen och tobakslagen är viktiga delar i ett förebyggande folkhälsoarbete.

- I synnerhet kan handläggare av alkoholfrågor ha en svår uppgift. Det finns naturliga konflikter mellan alkohollagens skyddsaspekter och näringslivsintressen. Där kan bättre kunskaper stärka deras ställning, säger Anne-Lie Magnusson.

Utvecklingen på området är snabb och det pågår också en översyn av lagstiftningen, därför är det nödvändigt att uppdatera sina kunskaper. Innehållet i utbildningen tar bland annat upp hur tillsynsarbetet organiseras och prövning av serveringstillstånd.

Kursen "Tillsyn och teori i praktik" ger 15 högskolepoäng och startar i början av november. Utbildningen har 24 platser och ges på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.

För ytterligare information:
Anne-Lie Magnusson, tillsynsenheten, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 61, e-post: annelie.magnusson@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 96 52, e-post: johan.landin@fhi.se