Oskarshamn kommun

​Ny utbilning till regionen - YH-myndigheten beviljar utbildning till integrationspedagog

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 11:45 CET

Efter att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) idag meddelat vilka ansökningar som beviljats statsbidrag, står det klart att Nova kan erbjuda två utbildningsstarter i Oskarshamn gällande en utbildning till Integrationspedagog.

Den aktuella ansökan har skickats in av Jönköping University med Nova i Oskarshamn och Campus Värnamo som samarbetspartners. Det innebär att vi kommer att ha en studiegrupp förlagd till Oskarshamn. Den första utbildningsomgången startar till hösten och kommer att vara öppen för ansökan 15 mars - 15 april. Det är en utbildning som bedrivs på helfart, distans och som pågår under 80 veckor. De studerande som väljer studieort Oskarshamn kommer att träffas på Nova ungefär två dagar varannan vecka.

”Det är fantastiskt roligt att starta upp en ny utbildning i regionen, det här är en utbildning som ligger rätt i tiden och efterfrågan på kompetensen är hög. Samtidigt är det ledsamt att vår region får så dålig utdelning på sina YH-ansökningar generellt i år.” säger verksamhetsledaren för Novas utbildningar, Eva Lindberg Petersson.

I 2016 års ansökningsomgång fick myndigheten in sammanlagt 1 306 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med start hösten 2017 eller våren 2018. Av dem har myndigheten haft medel att bevilja 351 stycken, eller 20 300 studerandeplatser. I Kalmar län beviljades 1(!) utbildning i år, det kan jämföras med 2015 då vår region fick sju utbildningar beviljade. För att få en utbildning beviljad krävs att utbildningsanordnarens ansökan uppfyller ett antal kriterier, som MYH utgår ifrån när de bedömer ansökningarna. Rekryteringsbehovet utgör det viktigaste underlaget vid beslutet.

Hösten 2017 erbjuder Nova följande utbildningar:
Programutbildningar: YH – Integrationspedagog, YH – Specialistundersköterska – äldre, Sjuksköterskeprogrammet
Kurser: Pedagogik I, Juridisk översiktskurs med handelsrättslig inriktning, Projektledning & Projektarbete I, Psykologi, Socialrätt, Ledarskap, Handledning

För mer information kontakta: 
Eva Lindberg Petersson
Verksamhetsledare Nova Utbildning
0491 - 76 42 94
eva.lindberg.petersson@oskarshamn.se

Vi satsar på framtiden. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar på också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.