Mekonomen AB

Ny utdelningspolicy i Mekonomen AB

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:19 CET

Vid styrelsemöte 2007-02-14, beslöt styrelsen i Mekonomen AB om en ny utdelningspolicy innebärande utdelning om minst 50 procent av resultatet efter skatt. Den tidigare policyn var en utdelning på 30-40 procent av resultatet efter skatt.

För utdelning avseende verksamhetsåret 2006 föreslår styrelsen bolagsstämman en ordinarie utdelning på 3,00 kr (1,15) samt en extrautdelning på 7,00 kr (2,10), totalt 10,00 kr (3,25)

Motivet för extrautdelningen är Mekonomens starka finansiella ställningen med en soliditet på 58,0 procent.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Roger Gehrman, VD Mekonomen AB, tel 08-464 00 47 eller
Håkan Lundstedt, tillträdande VD Mekonomen AB, tel 08-464 00 10


Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66


Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

www.mekonomen.se