SIS, Swedish Standards Institute

Ny utgåva av ISO 14001

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 09:46 CEST

I december kommer helt nya utgåvor av ISO 14001 och dess vägledning ISO 14004 ut på marknaden. Förändringarna i de nya utgåvorna kommer att förenkla för användarden och göra det lättare att kombinera både miljö- och kvalitetsledningssystem.

Standarderna kommer att finnas tillgängliga hos SIS, Swedish
Standards Institute.
– En av anledningarna till att vi för fyra år sedan påbörjade arbetet med att förnya de båda standarderna var att få ökad samstämmighet med ISO 9001. Gemensamt för de nya
versionerna är bland annat att de är tydligare än tidigare och följer samma struktur, säger Anne Swartling, projektledare på SIS.

Det som är nytt i standarden ISO 14001, Miljöledningssystem - Krav och vägledning för hur kraven ska tillämpas, är bland annat att uppföljning av att man följer lagkrav har lyfts ut till ett eget kravelement, och att det tydligt framgår att omfattningen för miljöledningssystemet skall definieras och dokumenteras. Standarden har också blivit ett tydligare och modernare dokument med klarare instruktioner om vad som ska göras, och vad som krävs för att bygga ett miljöledningssystem.

Nya versionen av ISO 14004, Miljöledningssystem - Allmän vägledning för principer, system och stödjande metoder har väsentligt förbättrats med konkreta exempel som är till
nytta för hur man ska tillämpa ISO 14001. Dessutom förklarar nu ISO 14004 på ett bra sätt vad miljöaspekter är, och sätter in dem i sitt sammanhang. På så sätt kan ISO 14001 tillämpas på ett ännu bättre sätt. Hänsyn har också tagits till små och medelstora företags behov av vägledning.

De båda nya utgåvorna kommer att finnas klara i december 2004 och säljs då av SIS Förlags kundtjänst. SIS Forum arrangerar den 30 november också ett seminarium där man kan lära sig mer om nyheterna i den nya standarden.

För ytterligare information:
Anne Swartling, projektledare SIS, tfn: 08-555 521 75, anne.swartling@sis.se

Victoria Jonsson, presskontakt SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i
standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad.
Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka
MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna
CEN (europeisk) och ISO (global).