JobbGarant

Ny utmanare till facket

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 08:19 CET

Stockholm, den 3 november 2011: En ny utmanare till de traditionella fackförbunden i vårt land har nu sett dagens ljus. Det nystartade företaget JobbGarant AB vänder sig till alla anställda, som oavsett bransch eller anställningsform, känner sig otillfredsställda med fackens kollektiva erbjudanden, och söker mera individuellt anpassade lösningar, som motsvarar de aktuella och personliga behoven.

- ”Fackföreningsrörelsen hade en viktig roll för 100 år sedan, då den organiserade arbetarna och manade till strejker, för att utjämna maktbalansen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Men i takt med att samhället har utvecklats från ett industrisamhälle till ett informations- och kunskapssamhälle, så har även behoven hos individerna på arbetsmarknaden ändrats. ”Det är mitt i denna förändring som vi tror att fackförbunden har ”tappat” bort sig. Människor på arbetsmarknaden vill bli sedda som individer, inte en del av ett kollektiv och ha en egen löneutveckling, eget lönesamtal och egen kontakt med arbetsgivaren... JobbGarant skall möta detta behov och vara det mänskliga alternativet som ser den enskilde individen utifrån just dennes behov och situation. Vi vill flytta makten från stora organisationer till individen och företaget”, säger Karl Wallin, en av företagets grundare.

Därför har vi utvecklat en helt ny modell som baseras på individanpassade tjänster där man som medlem t.ex. har en egen Jobbgaranti där vi, utan handläggningstider hos Arbetsförmedlingen ger medlem en gräddfil direkt till en privat aktör som hjälper medlemmen hitta ett nytt jobb inom 3 månader.  Utöver detta ingår skräddarsydd Karriärhjälp, Rättshjälp och den tjänst som efterfrågas mest hos fackförbunden idag, Inkomstförsäkring. Dock erbjuder långt ifrån alla fackförbund inkomstförsäkring men hos JobbGarant får alla möjlighet till samma erbjudande.

För mer information kontakta:

Johnny Swensson

Pressansvarig

T 072-307 71 57, 010-330 30 80

E johnny.swensson@jobbgarant.se

 www.jobbgarant.se/

JobbGarant är inget fackförbund. JobbGarant är alternativet till fackförbunden. Hos JobbGarant går inte medlemsavgiften till strejkkassor, politiska bidrag, fackombud eller förhandlingar av kollektivavtal. Istället går medlemsavgiften till riktigt bra karriär och trygghetstjänster för enskilda individer på dagens och framtidens arbetsmarknad.