Näringsdepartementet

Ny utredare av företagshälsovården

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 12:31 CEST

Arbetslivsminister Hans Karlsson har utsett Kurt Eriksson till ansvarig för den redan aviserade utredningen om företagshälsovården. Han är för närvarande chefsjurist på Medlingsinstitutet.

Enligt regeringens direktiv, som kom i juni, ska utredningen se över företagshälsovårdsutbildningen. Den ska också utreda arbetsgivarens skyldighet att anlita företagshälsovård och frågor om kvalitetssäkring av denna. Slutligen ska utredaren se över frågor som bland annat gäller samverkan mellan företagshälsovård, primärvård och försäkringkassa samt hur företagshälsovårdens kompetens bättre kan utnyttjas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande om företagshälsovårdsutbildningen senast den 1 januari 2004 och i en slutrapport senast den 1 juli samma år.

Åsa Gunnarsson, Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
08-405 12 65, 070-267 84 26

Lars von Ehrenheim, Kansliråd
08-405 28 36

Kurt Eriksson
070-513 76 53
08-545 292 46