Landsbygdsdepartementet

Ny utredning för att få upp antalet tjänstehundar

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 10:21 CEST

Det är i dagsläget svårt att få tag i hundar som är lämpliga att utbilda till tjänstehundar. Därför har regeringen idag beslutat att tillsätta en utredning för hur aveln med tjänstehundar kan stimuleras.

Regeringen bedömer att funktionen dessa hundar har är viktig och det är nödvändigt att det finns tillräckligt med hundar som är lämpliga att utbilda till tjänstehundar. Staten finansierar och ansvarar för tjänstehundsverksamheten som idag finns inom flera olika sektorer i samhället, bland annat Polisen, Tullen, Försvaret och som ledarhundar till synskadade.

- För mig är det viktigt att det finns en fungerande avel på tjänstehundar. Jag vet att det finns många duktiga uppfödare runt om i Sverige och därför tillsätter vi nu en utredning som ska ta reda på hur vi från statens sida kan hjälpa dessa uppfödare så att vi även i framtiden har bra tjänstehundar, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Utredningen tillsätts mot bakgrund av att det hittills varit svårt att få fram tillräckligt många tjänstehundar. I uppdraget ingår framför allt att analysera vilka incitament och vilket stöd som eventuellt kan behövas för att få privata hunduppfödare att bedriva avel med och föda upp tjänstehundsämnen samt att lämna förslag till hur ett system för att stödja och främja privat avel och uppfödning ska utformas. I uppdraget ingår också att utvärdera hur det system för upphandling och placering av ledarhundar som trädde i kraft den 1 januari 2006 har fungerat.

Till särskild utredare har Bo Genfors utsetts. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 december 2009. För eventuella frågor hänvisas till den särskilda utredaren.

Bo Genfors
Tfn 0705-43 83 41


Kontakt:
Sofia Carlsson
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00
070-519 01 69

Caisa Ahlroth
Pressassistent
08-405 80 33