Socialdepartementet

Ny utredning om Fritt val av hjälpmedel i hela landet

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 08:55 CET

Barn- och äldreminister Maria Larsson har utsett Karin Bergh till ny utredare för ett system med fritt val av hjälpmedel i hela landet. 

- Vi vill flytta makten från politiker till de enskilda människorna, säger Maria Larsson i en kommentar.
Enligt uppdraget ska en särskild utredare lämna förslag på hur ett system för fritt val av hjälpmedel kan utformas och tydliggöra vissa frågor för att stödja, underlätta och främja införandet av fritt val av hjälpmedel i kommuner och landsting. Syftet är att stödja huvudmän i arbetet med att införa fritt val av hjälpmedel så att fler äldre och personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att själva välja hjälpmedel. Målsättningen är att så många som möjligt ska ha rätt att själva välja hjälpmedel i framtiden.

Regeringen har tidigare haft ett försöksprojekt med fritt val av hjälpmedel i tre landsting, mer information finns hos Hjälpmedelsinstitutet:
http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/Fritt-val-av-hjalpmedel/

Karin Bergh är chefsjurist vid länsstyrelsen i Stockholm och har tidigare varit ämnesråd på socialdepartementet där hon arbetat med frågor kring personer med funktionsnedsättning. 

Uppdraget ska redovisas senast den 2 december 2011.

Länk till direktiven (Dir. 2011:7 Fritt val av hjälpmedel):http://www.regeringen.se/sb/d/14011/a/160451/m/subscriptionText

Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare 
hos Maria Larsson 
070-509 50 65

Karin Bergh
Särskild utredare
070-532 31 89