Finansdepartementet

Ny utredning om kommunal revision

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 11:01 CEST

Regeringen har i dag beslutat om direktiv för en översyn av den
kommunala revisionens förutsättningar och funktionssätt. Som särskild
utredare har utsetts kommunalrådet i Jönköping Peter Persson.

Fullmäktige har i flera fall valt att inte följa revisorernas
rekommendation att inte ge ledamöter i kommunala nämnder ansvarsfrihet.
Utredaren ska mot denna bakgrund överväga andra möjliga åtgärder som de
förtroendevalda revisorerna kan vidta utöver att föreslå vägrad
ansvarsfrihet.

Uppdraget som revisor kräver ofta erfarenhet av den kommunala
verksamheten. De flesta revisor är idag också personer i övre
medelåldern. Samtidigt är det dock viktigt att även revisorerna består
av personer med olika bakgrund. Utredaren ska därför analysera och ge
exempel på åtgärder som kan vidtas för att bredda rekryteringen av
förtroendevalda revisorer. Utgångspunkten för analysen är att det
fortfarande ska vara de politiska partierna som nominerar de
förtroendevalda revisorerna.

De förtroendevalda revisorerna är sedan ett par år tillbaka skyldiga
att använda sakkunniga biträden i sin granskning av den kommunala
verksamheten. Utredaren ska följa det frivilliga arbete med
certifiering av kommunala sakkunniga revisorer som pågår och undersöka
om detta medför några rättsliga problem, framför allt beträffande
möjligheterna att ställa krav på certifiering och liknande i samband
med upphandling av revisionstjänster.

Möjligheten till samarbete kring revisionen mellan olika kommuner och
landsting ska också analyseras.

Ulrika Borg
Pressekreterare
08-4051599
070-5751599

Johan Höök
Departementssekreterare
08-4053798