Finansdepartementet

Ny utredning om skyldighet att lämna kontrolluppgift om kapitalvinster vid aktieförsäljningar

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 11:44 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen att tillsätta en utredning som ska se över bestämmelserna om skyldigheten att lämna kontrolluppgift vid försäljning av aktier och andra värdepapper.
Utredare blir departementsrådet vid Finansdepartementet, Hases Per Sjöblom.

Utredaren ska framför allt undersöka om det kan införas en skyldighet för värdepappersinstitut att lämna kontrolluppgifter om försäljning av aktier, som innehåller uppgifter om kapitalvinst och kapitalförlust.
Om det inte visar sig möjligt att införa en sådan skyldighet ska utredaren föreslå andra lösningar, som gör att det blir enklare att beräkna kapitalvinst och kapitalförlust vid aktieförsäljningar med hjälp av kontrolluppgifter.

Utredaren ska också undersöka möjligheten att införa en skyldighet att göra skatteavdrag från kapitalvinster vid försäljning av aktier och andra värdepapper.

Idag lämnas kontrolluppgift om försäljning av aktier men inte om aktiernas anskaffningsvärden. Den skatteskyldige får själv uppge vad han eller hon betalat för aktierna.
- Undersökningar visar att ungefär en tredjedel av dem som har sålt aktier gör fel i sina deklarationer, säger finansminister Bosse Ringholm. En stor del av felen är oavsiktliga och beror på att det kan vara svårt att hålla reda på anskaffningsvärden och att det är komplicerat att beräkna kapitalvinster.

- Felen leder till ett betydande skattebortfall. Om det går att införa ett system med kontrolluppgifter om kapitalvinster och kapitalförluster skulle det bli betydligt enklare både för den enskilde och för Skatteverket, säger Bosse Ringholm.

Utredningen ska vara klar senast den 1 december 2005.


Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
e-post

Hans Levén
Kansliråd
08-405 19 42 Hases Per Sjöblom
Dep. råd
08-405 16 99