Socialdepartementet

Ny utredning om upprättelseprocess

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 15:50 CET

- Det är ett stycke mörk historia som presenteras idag. Det ger oss en klarare bild av hur omfattande vanvården har varit i den sociala barn- och ungdomsvården under 1900-talet. Detta tack vare att många har samlat mod och orkat berätta sina historier. Regeringen kommer nu att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till en upprättelseprocess för dem som utsatts för övergrepp och vanvård. Detta arbete inleds trots att utredningen inte är klar med sina intervjuer. Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av att hon idag har tagit emot delbetänkandet från Vanvårdsutredningen (Utredningen om vanvård i den sociala barnavården, 2006:5).

Pågående utredning med intervjuer förlängs för att alla som anmält sig ska kunna komma till tals och få sin historia dokumenterad. Slutbetänkandet ska vara klart 30 september 2011.

Den nya utredningen kommer att arbeta parallellt med vanvårdsutredningen. Den särskilda utredaren får i uppdrag att närmare utreda och föreslå en upprättelseprocess som hanterar de frågor som väcks i samband med det betänkande som nu presenteras.

Regeringen kommer att bereda direktiv till den nya utredningen och presentera dessa inom en snar framtid. En särskild utredare kommer också att utses. En upprättelseprocess måste vara väl förankrad med berörda aktörer. Även samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting är nödvändig i en upprättelseprocess.

Regeringen har gjort omfattande insatser för att stärka tillsynen inom den sociala barn- och ungdomsvården och för att stärka barns rättigheter. Och barnskyddsutredningen bereds vidare i regeringskansliet.

- Det är av avgörande vikt att se till så att detta inte händer igen. Regeringen har därför genomfört en mängd insatser för att stärka barns rättigheter, säger Maria Larsson.

Regeringens insatser för att stärka barns rättigheter

Lagändringar 1 april 2008 i Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- barn och unga har rätt till information och rätt att få sin inställning dokumenterad
- för barn och unga i familjehem/institution ska en genomförandeplan upprättas
- tydligare ansvar för socialnämnden att tillgodose behov av stöd och hjälp efter en placering
- tillsynsmyndigheten kan stänga ett HVB (hem för vård och boende) vid allvarliga missförhållanden
- uppdrag till Socialstyrelsen utveckla kriterier för bedömning av familjehem - klart 31 december 2010

Ny tillsynsreformen 1 januari 2010, Socialstyrelsen ansvarig
- barnrättsperspektiv som bl.a. innebär att barn och deras föräldrar ska få information om barns rättigheter i samband med placeringen
- barn och unga ska kunna kontakta tillsynsmyndigheten om placeringen via särskilt telefonnummer
- HVB ska tillsynas minst 2 ggr/år - ett besök ska vara oanmält
- vid tillsyn av HVB har tillsynspersonal rätt att tala med barn utan att i förväg informera föräldrar. Barn har rätt att säga nej till samtal.
- försöksverksamhet med tillsynsombud för barn i familjehem 2010-2012, redovisas 2013


Proposition om Lex Sarah
En proposition med anledning av förslagen i Ds 2009:33 Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. lämnas i vår. Förslagen i Ds innebär i korthet att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller inom Statens institutionsstyrelses institutioner ska vaka över att de insatser som genomförs är av god kvalitet och genast rapportera missförhållanden.

Förslagen i den remissbehandlade Barnskyddsutredningen bereds vidare i regeringskansliet
Bland förslagen:
- utbildning och stöd till familjehem och jourhem
- avtal mellan socialnämnden och familjehem
- varje placerat barn får en egen socialsekreterare - självständig i förhållande till familjehemmet eller institutionen - med ansvar att följa vården och besöka barnet minst fyra ggr per år
- lagstadgad skyldighet att tala enskilt med barnet om barnet vill

Andra exempel på åtgärder
- från den 1 juli 2007 lag om obligatorisk registerkontroll av personal vid HVB för barn
- uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla kriterier för
bedömning av familjehem - klart 31 december 2010
- uppdrag till Socialstyrelsen att intensifiera arbetet med att utveckla öppna jämförelser och utveckla statistiken om insatser för barn - pågående
- överenskommelse mellan regeringen och SKL om att utveckla
en plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten - klart i maj 2010.

Jourtelefoner
- Jag vill tacka alla som har bidragit med sina historieberättelser för utredningen. Många mår dåligt när detta nu kommer upp i ljuset och därför finns det jourhavande personer som är beredda att ta emot samtal, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

För vuxna som har egna erfarenheter under uppväxten
Röda Korsets telefonjour - 0771-900 800 (alla dagar)
Nationella hjälplinjen - 020-22 00 60 (alla dagar 13-22)

För barn och unga som är placerade i dag
Socialstyrelsens tillsynsenhet - 075-247 30 00 under kontorstid eller e-post socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
BRIS - 020-230 230 (måndag-fredag 14-22, lördag-söndag 15-18)


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Ulrik Lindgren
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00