Länsstyrelsen Västerbotten

Ny utredning om Vindelfjällens naturreservat

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 13:07 CET

En av de tydligaste förändringarna från 1970-talet till idag är friluftslivets och ekoturismens framväxt inom reservatet samt turismens expansion kring reservatet.

Länsstyrelsen Västerbotten presenterar en utredning om Vindelfjällens naturreservat: Vindelfjällens naturreservat - Grundutredning om natur, kultur, nyttjande och förvaltning. Rapporten beskriver reservatets historik fram till idag och fokuserar bland annat på nyttjandet av området i olika form. 

Första kapitlen handlar om reservatets natur och kultur. Vidare finns reservatets alla resurser i form av leder, stugor och övriga anläggningar beskrivna i text, karta och bilagor.

Slutligen beskrivs själva förvaltningen, forskningen och litteraturen kortfattat. Utredningen kan ses som en uppföljning av rapporten Vindel-Laisfjällens vildmarksområde från 1973.

Ladda ner rapporten från vårt publikationsarkiv

Kontaktperson
Tomas Staafjord
Reservatsförvaltare
Tel: 090-107356
E-post: tomas.staafjord@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.