Nobelmuseet AB

Ny utställning på Nobelmuseet i sommar
: Making Peace

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 08:00 CET

Making Peace bygger på fotografier, förklarande texter och citat. Utställningen berättar om hur fredsrörelsen, såväl individer som organisationer, har format och påverkat den historiska utvecklingen under det senaste århundradet. I utställningen porträtteras också flera fredspristagare.

- Making Peace visar hur flera framgångar för fred har nåtts. Utställningen vill väcka engagemang, den vill inge hopp och kraft, och visa på vikten av att engagera sig i fredsarbete, säger Anna Stenkula, projektledare på Nobelmuseet.

Utställningen Making Peace togs fram av Internationella fredsbyrån (IPB) till hundraårsminnet av IPBs fredspris 1910. Tretton företrädare för organisationen har tilldelats fredspriset och i år är det 100 år jämt sedan organisationens dåvarande ordförande Henri La Fontaine tilldelades priset.

- Fler och fler människor förstår att våldsamma konflikter endast kan lösas med icke-våldsmetoder. Historiker påminner oss om att icke-våld har visat sig vara ett mycket kraftfullt verktyg för förändring, säger utställningsproducent Ashley Woods, REAL Exhibition Development.

Making Peace visas från den 15 juni till den 17 november 2013. Ett pedagogiskt program är under utarbetande och en rad programaktiviteter planeras på Nobelmuseet under hösten.

För mer information om utställningens uppkomst, se www.makingpeace.org
Vill du få mer information och pressbilder? Kontakta kommunikatör Helena Wallemo, e-post: helena.wallemo@nobelmuseum.se, tel. 070-494 40 09.

I Nobelmuseet presenteras Nobelpristagarna och deras insatser, men även själva priset och Alfred Nobels arbete. Museets uppdrag är att vara framåtblickande och fånga upp Nobelpristagarnas fortsatta arbete och den samtida forskningen inom Nobelprisrelaterade ämnesområden. Nobelmuseet finns i gamla Börshuset, Stortorget 2, Gamla stan, Stockholm.