Marabouparken konsthall

Ny utställning: Vår inre natur

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 14:48 CET

22 FEBRUARI–19 JUNI 2014

VÅR INRE NATUR
Verk ur Malmö Konstmuseums samling
Ann Böttcher, Kajsa Dahlberg, Olafur Eliasson, Carl Fredrik Hill, Joachim Koester, EvaMarie Lindahl, Sivert Lindblom, Anna Ling, Gerhard Nordström, Henrik Olesen, Nina Saunders, Lars-Andreas Tovey Kristiansen.

PRESSVISNING: 20 februari kl. 11
VERNISSAGE: 21 februari kl. 17–20

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Bettina Pehrsson, curator och konsthallschef Marabouparken konsthall bettina.pehrsson@marabouparken.se

Cecilia Widenheim, museichef Malmö Konstmuseum
cecilia.widenheim@malmo.se

För föranmälan till pressvisning och pressbilder vänligen kontakta Niki Kralli
tel: 08-29 45 90 eller niki.kralli@marabouparken.se


Marabouparken konsthall inleder våren med två utställningar där föreställningar om naturen och det naturliga leder oss bakvägen till människans ombytliga ”inre natur”. Den visar sig i det som får höra hemma och det som trängts undan i historien, i kulturen, i vårt språkbruk och i bilden av oss själva.

Vår inre natur

Malmö Konstmuseum som under våren håller stängt för renovering låter sin samling möta en ny kontext och en ny publik på Marabouparken konsthall. Med utgångspunkt från Marabouparkens egen historia och vad den kan berätta om de ideal och den samtid i vilken den utformades, visar utställningen Vår inre natur utvalda verk ur Malmö Konstmuseums nordiska samling där naturen och det naturliga figurerar som en ständigt flyende referenspunkt för det vackra och normala, men också det hotfulla och okontrollerbara i vår tillvaro.

Vår inre natur samlar tolv betydande nordiska konstnärer vars verk spänner över 1880-talet fram till idag och speglar såväl samlingens bredd som dess unika nordiska profil. Via naturen reflekterar och kommenterar verken vår civilisation och kulturhistoria där begreppet natur ofta börjar och slutar i händerna på oss själva.

I utställningen möter Carl Fredrik Hills känslofulla teckningar av en hotad och hotande natur Ann Böttchers installation Germania – the Birth Certificate/Deutsche Character (Der Umgang mit Mutter Grün) (2008) som spårar hur naturen kom att prägla den nazistiska ideologin som förband landskapet med den tyska identiteten. I flera verk återkommer naturen som scen för politiska reflektioner som i Gerhard Nordströms En utflykt i det Gröna ur sviten Sommaren 1970 där Vietnamkriget med dess ohyggliga konsekvenser med ens blev påtagligt närvarande då det utspelade sig mitt i den skånska sommaridyllen.

Vår blindhet för allt utanför den egna livssfären gör sig även gällande i Kajsa Dahlbergs installation Någon oro förmärks inte, alla äro glada och vänliga (2010) av 700 vykort skickade av

svenskar på besök i Jerusalem. I hälsningarna avhandlas trivialiteter som vad de äter, vad de ser, hur resan har gått och glädjen över att befinna sig i det heliga landet. Sällan nämns krig och oroligheter i det som måste vara ett av världens mest konfliktfyllda områden.

Flertalet av verken placerar människans inflytande över naturen i perspektiv, såsom Anna Lings kartläggning av Limhamns kalkbrott Fossil och Polystyren (2013), där 60 miljoner år gamla hajtandsfossiler samsas med avgjutningar av kringflygande frigolitbitar från dagens byggarbetsplatser på kalkbrottets krön. Eller som i Lars-Andreas Tovey Kristiansens film The Radiant City (2010) från den övergivna staden Pripjat där efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 nu djur och växtliv funnit en fristad i frånvaron av människor, trafik och industri.

Med en klart uttalad ambition att inte se anlagd ut utan framväxt på naturlig väg, med växtlighet som hörde hemma i den lokala floran, är Marabouparken konsthall belägen i en park som anlades mellan 1937–1955. Landskapsarkitekterna ville renodla det redan existerande landskapets kvaliteter, utan att låta det skymmas av onödiga tillägg som de ansåg inte hade där att göra. Även om syftet var att höja statusen för den inhemska naturen och dess särdrag så har resonemanget en baksida. En besläktad vilja att sortera bland det som hör hemma och det som är främmande dyker vid samma tid upp inom politiken och kulturen i Europa på 30-talet – precis som det gör idag.

Utställningen Vår inre natur visas parallellt med Katja Aglerts separatutställning On Invasive Grounds

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.