Västra Götalandsregionen

Ny utställningsavdelning i Palmhuset invigs med Saintpaulia-utställning

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:30 CEST

Göteborgs botaniska trädgård förvaltar också Palmhuset i Trädgårdsföreningens park i centrala Göteborg. Där har sedan en tid tillbaka det förra Medelhavshuset restaurerats och förvandlats till ett nytt utställningshus, präglat av rymd, vackra stenytor och tegelinfattade växtbäddar.

Vi har döpt den nya skapelsen till Holzhausens hus för att på så vis hedra minnet av den framstående trädgårdsskribenten Axel Holzhausen (1871-1940), som författade bortåt tjoget växt- och trädgårdsböcker, däribland vårt hittills enda trädgårdslexikon i tre band. Han var en skribent med gröna fingrar; bl.a. var han under åren 1905-1916 överträdgårdsmästare i Trädgårdsföreningen.

Vi inviger Holzhausens hus med utställningen Saintpaulia, där vi i samarbete med Saintpauliasällskapet visar spektakulära kulturhybrider av denna populära krukväxt och deras vilda släktingar. Ursprungligen kommer saintpaulian från bergstrakter i Kenya och Tanzania, där de cirka 20 vilda arternas existens nu är hotad på grund av markexploateringar. De förädlade hybriderna blir å andra sidan fler och fler och antar allsköns former, från de mest älskliga till rent groteska.

Invigningen äger rum lördagen den 29 april kl. 13, för musiken står Tubatrion och under utställningens gång – fram t.o.m. söndagen den 7 maj – blir det föredrag, visningar och tävlingar.

Palmhusets hemsida
Pressbild Saintpaulia, akvarell ur Curtis's Botanical Magazine 1895--------------------------------------------------------------------------------

Kontaktperson: Magnus Neuendorf, tel 031-741 11 15 eller 0704-414732