Sida

Ny utvecklingsstrategi: Kvinnors situation lyfts fram i Sidas förslag för samarbete med Västafrika

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 11:46 CET

Idag skickar Sida förslag till strategier för utvecklingssamarbetet med Västafrika 2004-2006 till regeringen. Strategin består av tre delar som både handlar om det direkta arbetat med Burkina Faso och Mali och det övergripande arbetet i regionen (bland annat med Nigeria, Guinea Bissau, Elfenbenskusten, Liberia, Sierra Leone och Guinea Conacry).

Sida vill fokusera på tre strategiskt viktiga områden för att svenskt utvecklingssamarbete ska kunna bidra till att fattiga människor i Västafrika ska kunna förbättra sina levnadsvillkor. Vi föreslår prioritering av insatser för att förebygga konflikter, främja ekonomiskt samarbete i regionen samt insatser för de gemensamma naturresurserna och utbygd infrastruktur, säger Per Lundell, chef för Sidas enhet för Östra/Västra Afrika.

Genomgående lyfter strategierna fram kvinnor och flickors utsatta situation. Trots demokratiska framsteg på senare år missgynnas ofta kvinnor i de traditionellt patriarkala och auktoritära samhällssystemen. Sida pekar på kvinnors roll för att nå hållbar utveckling och tillväxt.

Västafrika är idag ett av världens oroligaste och fattigaste hörn, konflikterna och fattigdomen har komplexa regionala orsakssamband. För att hitta långsiktiga lösningar är det viktigt med ett helhetsperspektiv och arbete för att involvera både män och kvinnor, säger Per Lundell.

Av de 20 lägst rankade länderna i UNDP:s index över mänsklig utveckling ligger nio länder i Västafrika. Sida har sedan år 2000 vidgat samarbetet med Västafrika. I år uppgår samarbetet till cirka 320 miljoner kronor.

I och med de nya strategierna kommer Sida att utöka arbetet med Mali och Burkina Faso. Det pågående humanitära stödet till Elfenbenskusten, Liberia, Sierra Leone och Guinea Conacry väntas fortsätta med fokus på återvandring av flyktingar, återuppbyggnad, freds- och försoningsinsatser. I Nigeria och Guinea Bissau förutses samarbete på fortsatt mycket begränsad nivå. För Ghana, Senegal och Kap Verde är det aktuellt med så kallat kontraktsfinansierat tekniskt samarbete.

För mer information kontakta Sidas pressenhet, tel: 08-698 55 55