Stockholms Läns Landsting

Ny vårdgivare tar hand om den psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, BUP i Kista (LSF)

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 16:40 CEST

Fr o m den 1 juli 2006 tar Aleris AB över barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Kista. Avtalet löper på tre år med möjlighet för Stockholms läns landsting att förlänga det i ytterligare två år. Mottagningen i Kista är den enda BUP som drivs i privat regi i Stockholms län.

Leverantörerna som lämnat anbud har värderats utifrån kriterierna kvalitet och kostnad. Vid den sammantagna bedömningen av kriterierna uppfyllde Aleris AB kraven bäst.

-Med Aleris får vi en bra verksamhet för behövande barn- och ungdomar i Kista, säger Bo Nyström, chef närsjukvård Stockholm. Den nya vårdgivaren beräknas ha en kapacitet att ta emot cirka 200 nybesök/år och
2 250 återbesök/år.

I Stockholms län finns sammanlagt 17 barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Dessutom kommer det att finnas mobila team, som efter behov kan göra hembesök.

Den som har frågor om barn- och ungdomspsykiatri eller behöver rådgivning är välkommen att kontakta Vårdguiden på telefon 08-320 100 eller www.vardguiden.se.

Kontakta oss för mer information:
Bo Nyström, chef närsjukvård Stockholm, tel: 070-484 27 06
Yvonne Gustavsson, landstingets presstjänst, tel 070-737 44 45

Stockholms läns landsting
Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag i verksamheten är även att förebygga hälsoproblem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kulturfrågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landstings-valen vart fjärde år. Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarder kronor per år. Läs mer på www.sll.se.