Vägverket

Ny väg byggs förbi Frövi

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 10:51 CEST

Nu startar Vägverket Region Mälardalen att bygga den nya vägen 249 Förbifart Frövi. Vägen beräknas vara klar hösten 2005.

- Vägombyggnaden kommer att avlasta Frövi tätort från genomfartstrafik, att förbättra miljön, att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Själva vägarbetena kommer att starta med broarbeten under vecka 34, säger projektledare Göran Andersson.

Väg 249 har stor betydelse för den regionala trafiken mellan Mälardalsområdet och den nordvästra delen av Bergslagen och mellan hamnen i Köping och Frövfors i Frövi. Vägen är även en förbindelseväg för tätorterna Frövi och Fellingsbro till kommuncentrat Lindesberg. Vägen kommer att byggas i helt ny terräng från Sverkestaån i öster till Kolmossen norr om Frövi, där arbeterna med avverkning av befintlig skog är klara.

Övergripande tidplan

- Under 2003-2004 kommer vi att arbeta med schakt- och fyllningsarbeten. De första beläggningsarbetena utförs sommaren och hösten 2004. Våren 2005 läggs den sista asfalten och vi målar, sätter räcken med mera, berättar Göran Andersson.

Entreprenör för arbetet är Skanska Väg och Anläggning, Örebro. Kontaktman Mats Lindahl, tel. 019-21 84 00

För mer information kontakta projektledare Göran Andersson, Vägverket Region Mälardalen, tel. 016-15 70 67 eller 070-515 70 92 eller byggledare Lars-Olof Nyström, tel. 070- 590 23 93.