Ideon Innovation

Ny väggfärg skyddar mot bakterieangrepp

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2012 11:00 CET

Inkubatorbolaget Prebona och LIWA Färg lanserar tillsammans nya färgprodukter

Tänk dig en färg som långtidskonserverar ytor mot angrepp från mikroorganismer i både inomhus- och utomhusmiljöer. En sådan färg skulle exempelvis kunna skydda hus mot angrepp som skadar själva byggnaden och även vara ett effektivt vapen mot den så kallade sjukhussjukan och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

Den etablerade färgtillverkaren LIWA utvecklar just nu flera färger tillsammans med det innovativa svenska startupbolaget Prebona – och presenterar konceptet på Fastighetsmässan Öresund 8-9 februari.

Prebona på företagsinkubatorn Ideon Innovation har utvecklat en metod för att skydda ytor mot alger, mossa, lavar och smuts. Metoden baseras på forskning kring små partiklar och en patenterad teknologi som förhindrar påväxt att etablera sig på ytor som väggar och tak.

- Prebonas metod är förebyggande och skyddar mot angrepp och påväxt – den bekämpar alltså ingenting, och det är därför användningsområdena är så breda och många, betonar Henrik Hedlund, vd för Prebona AB.

Prebona har tagit fram en serie produkter som skyddar tak och andra ytor mot påväxt och smuts. Inom färgindustrin fann de sin samarbetspartner i LIWA som under flera år har arbetat med småpartiklar för att tillföra nya egenskaper i sina färger.

- De senaste åren har vi kunnat se hur kritiken växer mot att dagens färger inte står emot mikrobiella angrepp av olika slag. Bakterier kan då ta sig under färgen och angripa själva underlaget, vilket kan orsaka stora skador på exempelvis väggar eller hela byggnader, förklarar Henrik Hedlund.

Bolagen har skrivit licensavtal som låter LIWA med ensamrätt använda sig av Prebonas metod i färgprodukter som de därigenom får sälja och marknadsföra. Den långtidskonserverande färgen beräknas vara tillgänglig på marknaden efter Fastighetsmässan Öresund i början av februari.

- Vi är väldigt nöjda med detta avtal, vilket låter oss arbeta med en etablerad industriell aktör i färgbranschen. Vi ingår gärna motsvarande avtal kring andra tillämpningar för att skydda ytor och byggnadsmaterial, säger Henrik Hedlund.

- Bakterier och virus har blivit ett allt större globalt problem i takt med att resistensen mot antibiotika växer sig starkare. Vårt kreativa arbete med Prebona på Ideon Innovation i Lund bär nu frukt via funktionella färger och skalskydd av miljöer där bakterier och virus frodas. Tilläggas kan att det unika i konceptet är resurssnålhet kombinerat med en mycket låg miljöbelastning, säger Jerry Ljungkvist, vd på LIWA Färg AB.

...

För mer information om Prebona. kontakta  
vd Henrik Hedlund på 0702-17 65 39 eller henrik@prebona.com

För mer information om Liwa. kontakta
vd Jerry Ljungkvist på 0708-49 46 73 eller jerry@liwafarg.se

För mer information om Ideon Innovation, besök www.ideoninnovation.se
Rickard Mosell på 0709-70 88 76 eller rm@ideoninnovation.se
alternativt Lena Persson på 0767-82 42 04 eller lp@ideoninnovation.se

Om Ideon Innovation

Ideon Innovation erbjuder en internationellt erkänd inkubatorprocess som hjälper entreprenörer att snabbare bygga tillväxtorienterade företag av hög kvalitet. Med stöd av våra värdeskapande aktiviteter inom bland annat strategi- och affärsutveckling, pr/marknadsföring, finansiering, affärsrådgivning/bolagsstyrning och nätverksbyggande skapar vi ideala förutsättningar för nystartade kunskapsintensiva bolag att bli framgångsrika, vilket ger nya jobb och skattekronor åt samhället.