Livsmedelsverket

Ny vägledning om honung

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 13:18 CET

Livsmedelsverkets vägledning om honung som bland annat berör biodlares leveranser av små mängder honung är klar. Vägledningen riktar sig främst till kommuner och länsstyrelser som utför kontrollen, men är också intressant för företagare och konsumenter.

 

Vägledningen om honung klargör gränserna för när biodlare är primärproducenter och när de är livsmedelsföretagare i leden efter primärproduktionen. Primärproducenter är de som producerar råvaror i sin ursprungliga form, till exempel odlare, mjölk- och äggproducenter, jägare, fiskare och bärplockare men uppfödning av djur före slakt omfattas också. De flesta är enskilda lantbruk. Det har betydelse för bland annat hos vilken kontrollmyndighet företaget ska registrera sig. Länsstyrelsen har kontrollansvaret för primärproducenter och kommunen för livsmedelsföretagare i leden efter primärproduktionen.


Vägledningen tar också upp märkningsregler för honung och honungsprodukter.
Under vissa förutsättningar kan biodlare leverera små mängder direkt till konsumenter och butiker. Vägledningen anger villkoren för detta.

 

Livsmedelsverket tar fram vägledningar för att ge råd och stöd till kommunernas och länsstyrelsernas livsmedelskontroll. Syftet är en likvärdig tillämpning av lagstiftningen över hela landet. Vägledningarna är inte rättsligt bindande, utan exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp när man bedömer och tillämpar lagstiftningen.


Vägledningen (pdf. Öppnas i nytt fönster)

Information om biodling och honung

 

Ytterligare upplysningar:
Katarina Bäcklund Stålenheim, statsinspektör: 018-17 53 84
Ulla Nordström, chef för enheten för inspektion: 018-17 56 65