Vägverket

Ny vägsträcka klar att tas i bruk!

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 17:42 CEST

Riksväg 32 Skullaryd - Sunneränga (ca en mil norr om Eksjö)

Trafikpåsläpp måndagen den 13 oktober 2003 kl. 15.00

Riksväg 32 är en hårt trafikerad och olycksdrabbad vägsträcka. På delen mellan Skullaryd och Sunneränga har vägbredden endast varit 6,5 meter. Nu har Vägverket ökat säkerheten och framkomligheten genom en om- och nybyggnad på en sträcka av sex kilometer.

Det här har vi gjort

Vid Toppakullarna har vägen fått en ny sträckning på ca 1,5 km.

Vägen har breddats till 9 meter

Vägens sidoområden har gjorts planare för att minska konsekvenserna vid en eventuell avåkning.

På grund av att en del mindre arbeten ännu inte är riktigt klara så kommer hastigheten att vara nedsatt till 70 km/tim under tiden som handen läggs vid de sista arbetena utmed vägen.

Fakta:
Kostnad för vägbygget: ca 50 miljoner (inkl projektering, marklösen, arkeologi m.m.)
Projektledare: Birger Lindh, Vägverket Region Sydöst
Byggledare: Ulf Karlsson
Entreprenör: AMA AB, Huskvarna
Projektör: Vägverket Konsult, Jönköping

Vid frågor, kontakta:
Birger Lindh, projektledare, tfn 070-544 36 79
Ulf Karlsson, byggledare, tfn 070-689 39 16

Birger Lindh och Ulf Karlsson är på plats kl. 15.00 plats vid Toppakullarna och kan svara på eventuella frågor.

Region Sydöst