Stockholm Pride

Ny värdegrund för Stockholm Pride

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2011 21:45 CET

En värdegrund antogs på söndagen av Föreningen Stockholm Prides årsmöte. Den omfattar alla som är verksamma inom festivalen och ska följas av alla externa aktörer som på olika sätt medverkar i festivalen. Det är första gången Stockholm Pride har en övergripande värdegrund.

Stockholm Pride ställer sig genom värdegrunden bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Föreningen tar även avstånd från all form av diskriminering och solidariserar sig samtidigt med andra rörelser som riskerar diskriminering och förtryck och verkar i samma anda som Stockholm Pride.

- Det känns bra att alla vi som tillsammans skapar Stockholm Pride tar ansvar för vilka värden vi vill ska genomsyra och få synas under festivalen, säger Pär Wiktorsson, ordförande Stockholm Pride.

På årsmötet valdes också Pär Wiktorson om som ordförande för Stockholm Pride och Petter Westman valdes om som föreningens kassör. Nya i styrelsen är Katarina Nyström, Sofia Scherman och Chatarina Fox Loft vilka valdes för två år. Elinor Lindén Strand och Andrés Esteche fyllnadsvaldes på ett år. Sedan tidigare även Alex Fridunger och Niklas Borefors styrelseledamöter.

- Det ska bli fantastiskt roligt att fortsätta arbetet med årets festival. Jag ser särskilt fram emot att tillsammans med styrelsen och organisationen genomföra den omläggning av Stockholm Pride som vi påbörjat genom att öppna upp festivalen, säger Pär Wiktorsson.

 Se bifogad pdf för att läsa hela den antagna värdegrunden.

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival och arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella och transpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen.

2011 års festival pågår 1-7 augusti. Temat för årets festival är Öppenhet och huvudsakliga festivalområden är Stockholms stadsteater, Kulturhuset och Kungsträdgården.

Hemsida: www.stockholmpride.org
Besök oss på Facebook: Stockholm Pride
Följ oss på Twitter: twitter.com/stockholmpride