Liberala ungdomsförbundet, LUF

Ny värld - ny miljöpolitik

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 12:44 CET

FN:s klimatpanel släpper rapport om växthuseffekten

- En ny värld kräver en ny miljöpolitik. Det säger Bo-Erik Abrahamsson, vice ordförande i miljönämnden i Liberala Ungdomsförbundet, med anledning av FN:s klimatpanels (IPCC) rapport om växthuseffekten. I rapporten framgår att utsläppen av koldioxid kommer att orsaka klimatförändringar på allas vår planet, om de inte minskas.

Bo-Erik fortsätter:

- Då vi lever i en värld där kunskap om framtida utmaningar finns tillgängliga har vi helt nya möjligheter till internationellt samarbete kring potentiellt livsavgörande frågor. Vi kan naturligtvis inte isolera oss från omvärlden och tro att Sverige ensamt kan rädda världen, det vore naivt. Istället bör vi dra nytta av EU, FN, OECD med flera för att jobba gemensamt mot gemensamma klimatmål.

Eldningen av fossila bränslen pekas i rapporten ut som en stor bidragande orsak till koldioxidutsläppen. Över hälften av världens elektricitet kommer från någon sorts fossilt bränsle, en siffra som oroar och förundrar Isak Bergdahl, förbundsstyrelseledamot i Liberala Ungdomsförbundet:

- Kol, olja, naturgas och andra fossila bränslen var 18- och 1900-talens energikällor. Idag finns billigare, miljövänligare och hållbara alternativ och omställningen skulle kunna gå mycket fortare.

- Med ny teknik, nytt samarbete och nya energikällor kan vi stoppa klimathotet, avslutar Bo-Erik.

Presskontakt
Jimmy Drushammar
Förbundssekreterare
Mobil 0708-549099
Mail jimmy.drushammar@liberal.se

Läs mer om Liberala ungdomsförbundet på www.luf.se