FAO

Ny varning för gräshoppsinvasion i nordvästra Afrika

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 12:44 CEST

FAO varnar för överhängande hot

FAO uppmanar Algeriet, Libyen, Mauretanien och Marocko till beredskap mot svärmar av ökengräshoppor från Sahel under de kommande veckorna. De fyra länderna uppmanas att förbereda och mobilisera resurser för att kunna upptäcka och kontrollera svärmarna.

Svärmar av vuxna gräshoppor byggs för närvarande upp i Tchad och är på väg att byggas upp i Mali och Niger efter sommarens regnperiod. God nederbörd innebär gynnsamma förhållanden för två generationer av gräshoppor vilket utlöste en 250-faldig ökning av gräshoppor i dessa länder.

"Baserat på tidigare erfarenhet och med tanke på nuvarande vindförhållanden förväntar vi oss att gräshoppssvärmarna förmodligen kommer att flyga till Algeriet, Libyen, södra Marocko och nordvästra Mauretanien ", säger Keith Cressman, en grässhopsspecialist på FAO. "Väl där finns det en stor risk att de skadar betesmarker och lokala grödor. De kan också komma att utgöra ett hot mot skörden i Tchad, Mali och Niger".

När gräshopporna har blivit flygfärdiga kan svärmar om tiotals miljoner gräshoppor med hjälp av vinden flyga upp till 150 km om dagen. Honorna kan lägga 300 ägg under sin livstid och en ökengräshoppa kan äta växtlighet som motsvarar sin egen vikt varje dag, vilket är ungefär 2 gram om dagen. En mycket liten svärm äter ungefär lika mycket mat under en dag som 35 000 människor.  

Svårt säkerhetsläge

FAO har kunnat följa situationen i Niger och Tchad men den rådande konflikten i Mali har gjort det betydligt svårare att övervaka där. Kontrollinsatser inklusive besprutning inleddes av lokala arbetsgrupper i Tchad i oktober. Liknande åtgärder inleds nu i Niger, men för närvarande behövs militär eskort för att garantera arbetsgruppernas säkerhet.

Kontrollinsatserna begränsas både av den rådande säkerhetssituationen och vissa av gräshoppornas svårtillgängliga kläckningsplatser, säger Cressman. Detta innebär att det är osannolikt att alla gräshoppsinvasioner kommer att kunna lokaliseras och åtgärdas lokalt, särskilt i Mali.

FAO har hjälpt till med att få till stånd avtal mellan länder som har tillängliga lager av bekämpningsmedel och länder som är i behov av dessa medel. Bekämpningsmedel från Algeriet, Marocko och Senegal kommer att doneras till Mali, Niger och Tchad. Detta gör det också möjligt att undvika alltför stora lager av farliga kemikalier i regionen. Bekämpningsmedelsleveranserna transporteras med flyg med stöd av FN:s livsmedelsprogram.

FAO vädjar

I juni förra året vädjade FAO om 10 miljoner dollar för att fortsätta och utöka verksamheten. Hittills har 4,1 miljoner erhållits, vilket gjorde det möjligt så att fältoperationerna i Mali, Niger och Tchad kunde fortsätta under hela sommaren. Stödet kom från Frankrike, Storbritannien och USA:s respektive regeringar, samt från bilateralt bistånd till Niger.

Ett regionalt möte hölls förra månaden av FAO:s kommission för reglering av ökengräshoppor (CLCPRO). Under mötet bekräftade Världsbanken att det sammanlagda begärda stödet är tillräckligt för att täcka kostnaderna för de regionala kontrollinsatserna fram till december. Ansträngningar pågår nu för att samla in de återstående medlen.

I flera länder i Sahelområdet såsom Mauretanien, Mali, Niger och Tchad har arbetsgrupper för att övervaka och kontrollera gräshopporna utbildats, men dessa behöver ytterligare externt stöd. Det saknas framför allt tillräckligt med fordon, utrustning och bekämpningsmedel för att kunna svara mer effektivt på en fullskalig kris. Mali har särskilt ont om utrustning efter att 30 pickup-bilar plundrades i norra delen av landet.

 

Läs mer: